Opiekun osób starszych – kurs z praktykami! Zaświadczenie w 3 językach!

08:16

Kurs zapewnia profesjonalne przygotowanie do pracy opiekuna osób starszych zarówno poprzez dostarczenie wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Po ukończeniu kursu uczestnik może pracować w placówkach całodobowej opieki (dom Seniora), w placówkach opieki dziennej, w firmach zapewniających usługi opiekuńcze lub podjąć pracę zarobkową za granicami naszego kraju.

Termin kursu:

25.02-12.03.2017 r.

Miejsce: ul. Monte Cassino 15, budynek Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

Praktyki: Dom Seniora Słoneczne Tarasy w Przecławiu. Realizacja praktyk odbywa się w indywidualnych terminach, ustalonych z opiekunem praktyk.

Cena: 850 zł/osoba (zwolnione z VAT) – możliwa płatność w ratach (bez oprocentowania)

Kurs trwa 90h, na które składa się 40h zajęć teoretycznych oraz 50h praktyk

Zapisy: kadamek@twp.szczecin.pl, 91 44 80 021 lub www.twp.szczecin.pl

Tematyka zajęć:

 1. Rola i zadania opiekuna osoby starszej, formy opieki
 2. Pielęgnacja i higiena osoby starszej

– przystosowanie łóżka do stanu ogólnego osoby starszej

– zasady mycia ciała

– higiena intymnych części ciała

– pielęgnacja stóp i paznokci

– zasady wykonania kąpieli w wannie lub pod natryskiem

– pielęgnacja jamy ustnej

– zapobieganie odleżynom, pielęgnacja odleżyn

 1. Choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów
 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 3. Komunikacja z podopiecznymi i ich rodzinami
 4. Organizacja czasu wolnego podopiecznego
 5. Zasady żywienia osób starszych
 6. Opieka nad umierającym
 7. Zawód opiekuna/etyka zawodowa
 8. Publiczna służba zdrowia oraz system opieki społecznej
 9. Ustalanie warunków pracy, rodzaj zatrudnienia

– zasady poszukiwania pracy w kraju i zagranicą

– podstawowe informacje z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy

 1. Podsumowanie zajęć – opiekun osoby starszej zawód z przyszłością

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zaświadczenia wydajemy w 3 językach!

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i zapoznania się z pozostałą ofertą edukacyjną.

www.twp.szczecin.pl

twp logo+napis

 Artykuł sponsorowany