„Nie na pokaz” – kampania edukacyjna dotycząca budowania swojej tożsamości online

Kampania „Nie na pokaz” ma na celu zwrócenie uwagi na problem wytwarzania intymnych obrazów lub filmów przez osoby małoletnie oraz prezentowania takich treści w Internecie. 

Akcja adresowana jest przede wszystkim do młodych osób i ma na celu budowanie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z publikowaniem materiałów o charakterze intymnym. Ma motywować ich do rozważnego korzystania, prezentowania i budowania swojej tożsamości online, przede wszystkim w mediach społecznościowych.

Oprócz kształtowania świadomości na temat zagrożeń jej celem jest również wskazanie, gdzie szukać pomocy lub co zrobić, w sytuacji, gdy materiały zostaną upublicznione przez osoby, które uzyskały do nich dostęp.

W ramach kampanii Polskie Centrum Programu Safer Internet założyło konto na platformie Tik Tok (tiktok.com/@saferinternetpl), na którym zostało umieszczonych 6 filmów trzydziestosekundowych.

Realizatorzy akcji

Kampania realizowana jest przez NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z Internetu i nowych technologii (kampanie społeczne, konferencje, szkolenia, publikacja materiałów edukacyjnych). W ramach Centrum udzielana jest pomoc psychologiczna młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież (telefony zaufania: 116 111, 800 100 100).

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK funkcjonuje także zespół Dyżurnet.pl, którego podstawowym zadaniem jest analiza i reagowanie na zgłoszenia dotyczące potencjalnie nielegalnych treści dostępnych w Internecie, z których najważniejszymi są materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci (ang. CSAM – child sexual abuse materials). Dyżurnet.pl to jedyny zespół w Polsce, który reaguje na tego rodzaju treści.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl