Nauczyciele ze szczecińskich przedszkoli też dostaną 300 zł za wychowawstwo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków za wychowawstwo nie uwzględnia pracowników przedszkoli. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zdecydował jednak, że dodatkowe 300 zł miesięcznie trafi również do wychowawców ze szczecińskich przedszkoli.

Negocjacje pomiędzy związkami zawodowymi a przedstawicielami rządu zaowocowały porozumieniem, dzięki któremu od 1 września br. dodatek za wychowawstwo wzrośnie do minimum 300 złotych miesięcznie. Nowelizacja nie obejmuje jednak wychowawców w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych.

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zdecydował o wprowadzeniu zmian w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli, który obowiązuje w naszym mieście. Zgodnie z porozumieniem zawartym między miastem a organizacjami związkowymi, dodatek za wychowawstwo będzie przysługiwał nie tylko nauczycielom zatrudnionym w szkołach, ale również opiekunom oddziału przedszkolnego. Zmiany będą obowiązywać od 1 września br.

Podwyżka dla pracowników szczecińskich przedszkoli w wysokości 300 zł brutto zostanie sfinansowana ze środków własnych miasta. To oznacza, że do końca tego roku Szczecin przeznaczy na ten cel łącznie ok. 418 tys. zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl