W związku z ostatnią reformą systemu oświaty, zmianie uległy terminy naborów do przedszkoli publicznych. Dotychczas musiały one zostać podane do końca lutego. W tym roku terminy rekrutacji i terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych muszą zostać podane do 15 kwietnia br.

Podczas jednej z ostatnich Komisji ds. Edukacji Rady Miasta, została przedstawiona wstępna informacja dotycząca tegorocznych naborów do przedszkoli publicznych. Przedstawione zostały także wstępne propozycje rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie ilości miejsc w szczecińskich przedszkolach.

W przedszkolach znajdą się dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Czy znajdzie się miejsce dla wszystkich?

Obecnie do szczecińskich przedszkoli publicznych uczęszcza 7 471 dzieci. Pozostaje jeszcze ponad 4 000 dzieci w innych punktach przedszkolnych. Oznacza to, że łącznie wychowaniem przedszkolnym  w naszym mieście objętych jest 87% dzieci w wieku przedszkolnym.

Wydział Oświaty UM Szczecin przeprowadził wstępną symulację wolnych miejsc w przedszkolach publicznych na nadchodzący rok szkolny. Z pierwszych szacunków wynika, że podczas nadchodzącej rekrutacji będzie istniało zapotrzebowanie na około 2 500 miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich. Jednak dokładne określenie ostatecznej liczby potrzebnych miejsc nie jest w tej chwili możliwe. Wynika to z faktu, że rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli publicznych na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji muszą złożyć deklarację dotyczącą dalszego uczęszczania ich dziecka do placówki.

By w możliwie największym stopniu zabezpieczyć miejsca w przedszkolach dla najmłodszych mieszkańców Szczecina, przeprowadzona została także symulacja wolnych miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują w szkołach podstawowych. W ramach zwiększania puli dostępnych miejsc zaproponowane zostały różne rozwiązania. Pierwsze większe zmiany obejmują włączenie do nowej sieci dwa przedszkola niepubliczne do sąsiadujących przedszkoli publicznych. „Calineczka” przy ul. Monte Cassino będzie działać w ramach Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka, a „Literackie” przy ul. Podhalańskiej w ramach Przedszkola Publicznego nr 41 przy ul. Malczewskiego.

Nabór krok po kroku

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola publicznego mają dzieci:

  • matek albo ojców samotnie je wychowujących,
  • matki albo ojca, wobec którego orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnego życia,
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Nabór do przedszkoli  publicznych prowadzony jest przez Internet lub w przedszkolu.
Aby rozpocząć proces, należy odwiedzić dedykowaną stronę, gdzie możemy wypełnić odpowiedni wniosek ze swoją listą wybranych przedszkoli. Następnie dokument należy wydrukować, podpisać własnoręcznie długopisem, a potem wraz z dołączonym oświadczeniem zatrudnienia rodziców/prawnych opiekunów zanieść do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Po wypełnieniu wniosku przez Internet, otrzymujemy kod PIN, który będzie potrzebny przy sprawdzaniu wyników rekrutacji, dlatego ważne jest, aby go nie zgubić. Ewentualne odwołanie można złożyć do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

Warto pamiętać, że przedszkola nie są objęte rejonizacją. Może więc zdarzyć się tak, że samorząd zaproponuje rodzicowi inne przedszkole niż to, które znalazło się na jego liście we wniosku, w związku ze zbyt dużym zainteresowaniem daną placówką.

 A może przedszkole niepubliczne?

https://infoludek.pl/edukacja/wybierz-przedszkole-dla-swojego-malucha/

 Źródło: Urząd Miasta Szczecin