Młodzieżowy Budżet Obywatelski wraca do szkół. Trwa nabór wniosków

Projekt Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego ponownie wraca do szczecińskich szkół. Do 11 października br. młodzież może zgłaszać pomysły na poprawę jakości życia w swojej szkole.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski jest koncepcją stworzoną przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecina. Wiosną inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem uczniów, ale musiała zostać zawieszona z powodu strajku w szkołach.

Zasady pozostają bez zmian

Zawsze najważniejszy jest pomysł, dlatego młodzież powinna dobrać się w co najmniej 3-osobowe grupy i razem zastanowić się, co należy zmienić w szkole lub w jej najbliższej okolicy, aby wszystkim uczniom żyło się bardziej komfortowo.

Projekty można zgłaszać w dwóch zakresach:

  • działań twardych — np. doposażenie wybranych pracowni tematycznych lub stworzenie strefy wypoczynku; limit każdej szkoły to 6500 zł
  • projektów miękkich — uczniowie mogą tutaj wyrazić chęć np. zorganizowania ciekawych szkoleń lub konferencji tematycznych; w tym przypadku łączna kwota w każdej szkole nie może przekroczyć 2000 zł

Łączna kwota przypadająca na każdą ze szkół biorących udział w projekcie to 8500 zł, więc szczecińscy uczniowie zdecydują o rozdysponowaniu 306 tys. zł.

Zgłoś swój pomysł i zmień szkołę na lepsze!

Od 7 października br. młodzież może zgłaszać swoje propozycje, a czas nadsyłania zgłoszeń mija 11 października br. Następnie rozpocznie się weryfikacja projektów przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli  szkoły, która wybierze pomysły, które trafią pod głosowanie. Samo głosowanie zaplanowano na 28 października br.

Warto zaznaczyć, że młodzież, która zaproponowała swoje pomysły na wiosnę przed strajkiem, nie musi się obawiać, bo ich projekty również zostaną rozpatrzone i nie trzeba ich po raz drugi zgłaszać. Projekty, które zwyciężą w październikowym głosowaniu, będą musiały zostać zrealizowane do 20 grudnia br. (wynika to z konieczności wydatkowania przeznaczonych środków jeszcze w tym roku budżetowym).

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl