Młodzieżowy Budżet Obywatelski do dyspozycji szczecińskich szkół

08:49
Młodzieżowy Budżet Obywatelski
Fot. Urząd Miasta Szczecin

W pierwszej edycji projektu weźmie udział 38 szkół ponadgimnazjalnych, które będą miały do dyspozycji 323 tys. zł na realizację pomysłów młodych mieszkańców Szczecina. 

Inicjatywa Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego zrodziła się przed kilkoma miesiącami. Chcemy do niego zaprosić wszystkie szczecińskie szkoły ponadgimnazjalne, a w przyszłości wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Każda ze szkół otrzyma swój budżet, dzięki któremu nauczycie się jak budować tego typu projekty i jak następnie zachęcać innych do głosowania na nie. Środki w ramach inicjatywy będą przeznaczone na realizację zadań, które mają służyć szkolnej społeczności. Mam nadzieję, że ten projekt pokaże Wam, że warto się angażować – mówił do obecnych na konferencji prasowej uczniów Prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

Koncepcja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego została wypracowana przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Zakłada ona, że uczniowie będą mogli zgłaszać projekty w dwóch zakresach. Pierwszy to tzw. działania twarde, które obejmują realizacje takich projektów, jak na przykład doposażenie pracowni tematycznych lub też stworzenie stref relaksu w placówkach. Łącznie na tego typu inicjatywę każda ze szkół może przeznaczyć sześć i pół tysiąca złotych. Drugi obszar to tzw. projekty miękkie. W tym obszarze zawiera się na przykład organizacja ciekawych szkoleń czy też konferencji tematycznych. Według wytycznych, każda placówka będzie mogła przeznaczyć na takie działania dwa tysiące złotych. Łączna kwota przypadająca na każdą placówkę to 8500 zł, więc łącznie w całym projekcie do dyspozycji szczecińskich uczniów będzie kwota 323 tys. zł.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski to również narzędzie edukacyjne, dzięki któremu młodzi ludzie nauczą się współpracy, planowania oraz promocji swoich działań. Inicjatywa będzie też okazją do promowania aktywności obywatelskiej wśród szczecińskiej młodzieży.

Szczecin jest miastem otwartym, przyjaznym i otwartym na młodych ludzi, a także pozwala mieszkańcom w znaczący sposób wpływać na to co ich otacza. Cieszymy się, że Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin została obdarzona tak dużym zaufaniem i mogła stworzyć Młodzieżowy Budżet Obywatelski, którego głównym celem jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności miękkich u młodych ludzi – powiedział Szymon Detko, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

Nabór wniosków rozpocznie się 1 kwietnia br. Grupy składające się z co najmniej trzech osób będą musiały przedstawić swój pomysł do 10 kwietnia br. Przedstawiane projekty muszą być zgodne ze statutem danej placówki, a wszystkie złożone propozycje zostaną zweryfikowane przez kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły. Głosowanie na pomysły jest zaplanowane na 17 kwietnia br.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl