Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2022- wspólnie z UNICEF uczcij tę datę!

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka obchodzi się co roku 20 listopada. Data nie jest przypadkowa, bo właśnie wtedy uchwalono Konwencję o prawach dziecka. W bieżącym roku ten wyjątkowy czas przypada na niedzielę, UNICEF chce uczcić Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka dzień później, czyli 21 listopada (poniedziałek).

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka – wspaniała idea

Corocznie, podczas Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka – ludzie na całym świecie jednoczą się i podejmują szereg działań, aby chronić najmłodszych. Prawa dzieci w XXI wieku niestety wciąż są łamane.  Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci chce w tym roku skupić się na przeciwdziałaniu dyskryminacji i szerzeniu tolerancji wśród ludzi na całym świecie. Tegoroczne przesłanie jest nieprzypadkowe, bo ma związek z dziećmi z Ukrainy, które musiały uciec z własnych domów dla własnego bezpieczeństwa i zacząć asymilować się w innych krajach.

Dodatkowo – tegoroczny Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka zbiega się z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. UNICEF zachęca wszystkich do wykorzystania aktywności sportowych w planowaniu obchodów rocznicy chwalenia Konwencji. W końcu nic innego nie łączy ludzi tak bardzo, jak sport.

Jak można zgłosić własny projekt?

Aby zorganizować własną akcję w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka należy zgłosić placówkę do akcji (najpóźniej do 20 listopada). Jeżeli zgłaszająca osoba nigdy wcześniej nie współpracowała z UNICEF Polska – należy wcześniej założyć osobiste konto, wykorzystując przy tym e-mail, z którego najczęściej się korzysta. Później w zakładce „Szkoły” można zgłosić własną placówkę, a potrzebne do tego będą numer RSPO i numer REGON placówki. Można je sprawdzić TUTAJ.

UNICEF przygotowało w ramach akcji kilka scenariuszy zajęć dla dzieci, które można wykorzystać do przeprowadzenia ciekawych zajęć, mających przybliżyć najmłodszym Konwencję o prawach dziecka oraz wszelkie kwestie, które pomogą zrozumieć szkodliwość dyskryminacji oraz tego, jak jej przeciwdziałać.

Następnym krokiem będzie wybranie co najmniej jednej z zaproponowanych aktywności, którą UNICEF udostępni koordynatorom i przygotowanie wydarzenia, którego celem będzie zaangażowanie społeczności szkolnej (lub lokalnej). Wydarzenie musi odbyć się 21 listopada. Symbolem solidarności z dziećmi na całym świecie jest kolor niebieski, o czym należy pamiętać. Wszyscy uczestnicy, nauczyciele, uczniowie i inni powinni tego dnia solidaryzować się z dziećmi poprzez ten kolor.

Ostatnim krokiem będzie podsumowanie działań i złożenie raportu z akcji na stronie UNICEF. Raport będzie dostępny na koncie koordynatora od 22 listopada. W zamian UNICEF prześle dokumenty potwierdzające udział w akcji, tj. dyplom dla placówki oraz zaświadczenie dla Koordynatorów.

Do akcji można dołączyć TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl