Międzynarodowa konferencja „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko” już wkrótce na US

W dniach 9 i 10 kwietnia br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się X Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Gospodarka, Zarządzanie, Środowisko” („Economy, Management, Environment”).

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Przedsiębiorczość i konkurencyjność współczesnych organizacji”. Wydarzenie ma na celu zaprezentowanie wyników badań naukowców i studentów, a także zacieśnianie współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesu. Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w dyskusjach, prezentacji referatów i nadsyłania artykułów w następujących obszarach: przedsiębiorczość, konkurencyjność organizacji, modele biznesu, nowe typy organizacji, innowacje, przywództwo, kapitał społeczny, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, logistyka, kapitał intelektualny, kapitał ludzki, zarządzanie, marketing i finanse.

Podczas konferencji odbędą się dwie debaty praktyków, dwie sesje anglojęzyczne oraz dwie sesje w języku polskim. Jedna sesja jest specjalnie dedykowana doktorantom i studentom, dodatkowo zaplanowano także sesję posterową.

Konferencja Naukowa otrzymała patronat JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edwarda Włodarczyka oraz Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. zw. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem pełnią Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z Kołem Naukowym Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Dla słuchaczy wstęp na wszystkie części wydarzenia jest bezpłatny.

Opłata konferencyjna dla czynnych uczestników wynosi: 150 euro/600 zł, opłata obniżona dla studentów i doktorantów wynosi: 100 euro/450 zł. Opłata obejmuje koszty wydawnictw konferencyjnych, wyżywienia (obiad, przerwy kawowe), a także udział w uroczystej kolacji. W opłacie konferencyjnej nie są uwzględnione koszty zakwaterowania.

Portal Infoludek.pl jest patronem medialnym konferencji.

Więcej informacji o konferencji: www.konferencjagzs.wordpress.com lub www.facebook.com/konferencja.gzs

Autor: KR szczecin@infoludek.pl