Mechatronika i agrotronika – studia podyplomowe dla nauczycieli

08:00

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie rekrutuje na nowe studia podyplomowe dedykowane nauczycielom oraz osobom zainteresowanym techniką rolniczą.

Podczas zajęć słuchacz uzyska wiedzę w zakresie użytkowania, naprawy i diagnostyki pojazdów, maszyn i urządzeń oraz narzędzi stosowanych w rolnictwie, a także informacje dotyczące  eksploatacji i obsługiwania stosowanych powszechnie urządzeń i systemów agrotronicznych.

Słuchacz otrzyma także przygotowanie praktyczne w oparciu o zajęcia prowadzone na warsztatowych stanowiskach obsługowo – naprawczych.

Proponujemy następujące moduły studiów podyplomowych:

Dla nauczycieli  w zakresie:

 • dydaktyki kształcenia zawodowego:
 • metodyki nauczania przedmiotów zawodowych
 • aktywnego korzystaniem z prawa oświatowego w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także własnego rozwoju zawodowego
 • organizacji oraz ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • psychologicznych aspektów edukacji szkolnej

Bez modułu dydaktycznego  dla:

 • kadry zarządzającej najwyższego i średniego szczebla zainteresowanej poszerzeniem wiedzy
 • osób zainteresowanych samodoskonaleniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

 1. Dyplom ukończenia studiów wyższych
 2. Nauczyciele: dyplom w zakresie nauk technicznych lub studia wyższe i zaświadczenie o nauczaniu przedmiotów zawodowych

Czas trwania: dwa semestry (50% zajęć teoretycznych w e-learningu)

Termin rozpoczęcia: październik 2016 r. Zajęcia będą odbywały się w systemie niestacjonarnym (soboty i niedziele).

Koszt studiów:

 1. 3900 zł z modułem dydaktycznym
 2. 2900 zł inne osoby zainteresowane techniką rolniczą.

Zapraszamy!

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Szczecinie
Nauczamy z pasją!
Klonowica 14, 71-244 Szczecin
Tel.: 91 424 08 75 Kom. 512 352 236
Email: rektorat@wste.szczecin.pl
Znajdź nas na Facebook

Artykuł sponsorowany