MBP Szczecin oferuje dostęp do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

14:47

Wystarczy dokonać rejestracji, aby uzyskać bezpłatny dostęp do całej bazy Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Użytkownik ma dostęp do 1.717.017 dokumentów (wg danych na 20.12.2016), a ich liczba wzrasta sukcesywnie.

Czytelnik, który nie zalega z zobowiązaniami wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, może zarejestrować się i otrzymać indywidualne dane dostępowe (login oraz hasło). Ze zbiorów systemu Academica skorzystać można jedynie w bibliotece, na specjalnie udostępnionym i oznakowanym stanowisku. Z domowego komputera użytkownik może dokonywać rezerwacji wybranych publikacji w systemie (rezerwacja to zgłoszenie chęci otrzymania dostępu do konkretnych publikacji w wybranej godzinie, we wskazanym dniu, na terminalu wybranej filii bibliotecznej). Aby dokonać rezerwacji, należy wybrać z listy bibliotek odpowiednią placówkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie, po czym zalogować się w portalu academica.edu.pl.

Jednorazowo z publikacji może korzystać jedna osoba, dla innych użytkowników publikacja ta będzie niedostępna. Nie ma możliwości drukowania lub kopiowania większych fragmentów tekstów udostępnianych w ramach projektu Academica.

Przeglądanie katalogu publikacji dostępnych w systemie Academica, wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów, sprawdzanie dostępności materiałów oraz czytanie tekstów publikacji, które nie podlegają już ochronie prawnej (ochrona praw autorskich), nie wymaga rejestracji i dostępne jest na dowolnym komputerze podłączonym do Internetu.

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica to realizowany przez Bibliotekę Narodową projekt, który powstał pod auspicjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Partnerem projektu była Naukowa i Akademicka sieć Komputerowa. Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczaniem publikacji w postaci cyfrowej. Dzięki temu zdigitalizowane książki i czasopisma mogą trafić do szerszego niż do tej pory grona czytelników.

Z funkcjonalnościami cyfrowej wypożyczalni można zapoznać się na stronie academica.edu.pl. System umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, oferuje system rezerwacji oraz bieżącą informację o bibliotekach, które przystąpiły do systemu. Jeżeli w katalogu nie ma jeszcze potrzebnej publikacji w formie cyfrowej, czytelnik może dodać własną sugestię zdigitalizowania i udostępniania jej w ramach projektu Academica. Na stronie academica.edu.pl należy podać następujące informacje:

– o publikacji: tytuł, autor, sygnatura, wydawca, opis;

– o sobie: kontaktowy adres e-mail potrzebny, aby poinformować o przyjęciu albo odrzuceniu sugestii oraz o sukcesie albo porażce procesu.

Autor sugestii otrzymuje wiadomości e-mail o istotnych wydarzeniach z nią związanych, np. rozpoczęciu i zakończeniu digitalizacji albo o odrzuceniu sugestii.

Korzystanie z cyfrowej wypożyczalni jest bezpłatne.

Dostępna jest w następujących filiach bibliotecznych:

filia biblioteczna nr 4 (ul. Barnima 25);

filia biblioteczna nr 6 (ul. Dziennikarska 39);

filia biblioteczna nr 28 (pl. Lotników 7);

filia biblioteczna nr 48 (ul. Rydla 93);

filia biblioteczna nr 54 (al. Wojska Polskiego 2).

Źródło: Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie