Konkurs na najlepsze prace naukowe dotyczące nowoczesnych technologii

12:53

Urząd Miasta Szczecin zaprasza pracowników naukowych i absolwentów szczecińskich uczelni do udziału w konkursach na najlepszą pracę naukową oraz pracę doktorską, magisterską i dyplomową, ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje.

Prace na konkurs należy składać w sekretariacie Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (wejście od ul. Odrowąża – IV piętro), do 31 stycznia 2017 roku. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody pieniężne.

Partnerem konkursu jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału znajdują się w regulaminach konkursów, które są rozsyłane do rektorów wszystkich szczecińskich uczelni.

 Wspólnym celem konkursów jest:

• stworzenie stałej platformy wymiany informacji pomiędzy studentami i absolwentami uczelni oraz młodymi naukowcami a profesjonalnymi podmiotami obrotu gospodarczego – przedstawicielami świata biznesu;

• przybliżenie szerokiemu gronu rozwiązań naukowych mogących mieć lub mających zastosowanie w działalności gospodarczej;

• promowanie autorów nagrodzonych prac.

Informacji udziela: Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu UM Szczecin +48 91 424 54 27 e-mail: nauka@szczecin.eu

Źródło: Urząd Miasta Szczecin