Konferencja online na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w szkole

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje konferencję online „Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej”. Spotkanie odbędzie się 30 marca o godzinie 15:00.

W związku z przybywającymi do Polski każdego dnia uchodźcami, a także decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki o przyjmowaniu dzieci z terenów objętych wojną do szkół, umiejętność przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji stanie się niezwykle ważną kompetencją.

Jak rozpoznawać i przeciwdziałać dyskryminacji w szkole? Jaką rolę w edukacji antydyskryminacyjnej odgrywa wychowawca? Co zrobić, żeby nikt nie czuł się w szkole obco? Na te i inne pytania odpowiedzą specjalistki  w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

Plan konferencji: Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja w szkole – rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej:

  • 15.00–15.15 – Przywitanie uczestników
  • 15.15–16.00 – Łańcuch dyskryminacji jako podstawowy mechanizm przyczyniający się do nierównego traktowania, Małgorzata Jonczy-Adamska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
  • 16.00–16.30 – Rola wychowawcy w edukacji antydyskryminacyjnej, Renata Majewska, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • 16.30–17.15 – Co uczynić, by dzieci i młodzież nie czuły się obco w szkole?, Bernadetta Białek, Szkoła Podstawowa nr 25 w Zabrzu, Centrum Edukacji Obywatelskiej
  • 17.15–17.30 – Podsumowanie konferencji
Fot. Materiały organizatora

Link do platformy, na której odbędzie się konferencja, zostanie rozesłany pocztą e-mail do zainteresowanych osób zarejestrowanych za pośrednictwem Internetowego Systemu Obsługi Szkoleń – numer formy doskonalenia: III/16.

Informacje o prelegentkach

Bernadetta Białeknauczycielka dyplomowana języka polskiego oraz wiedzy o społeczeństwie, oligofrenopedagożka. Na co dzień pracuje w Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu. Od 2011 roku współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Autorka i współautorka materiałów edukacyjnych m.in. w projektach: „W świat z klasą”, „Rozmawiajmy o uchodźcach”, „Poczytajmy”; mentorka w kursach e-learningowych. W pracy nauczycielskiej przyświeca jej zasada: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”; nominowana do Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata”.

Małgorzata Jonczy-Adamskaczłonkini zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, trenerka w projekcie systemowym wdrażającym System Ewaluacji Oświaty. Psycholożka, pedagożka, trenerka równościowa i antydyskryminacyjna. Autorka projektów i scenariuszy zajęć dotyczących równości i różnorodności, adresowanych do różnych grup zawodowych i społecznych. Współautorka raportu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” pod red. K. Gawlicz, P. Rudnickiego i M. Starnawskiego, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa 2015.

Renata Majewska – nauczycielka konsultantka ds. wychowania w ZCDN-ie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl