Kompletujesz wyprawkę do szkoły? Do 30 listopada można składać wnioski do programu „Dobry Start”

Rodzice, którzy jeszcze nie skompletowali wyprawki szkolnej dla swoich dzieci, wciąż jeszcze mają szansę wziąć udział w programie „Dobry Start”. O świadczenie na pomoce szkolne można się ubiegać do 30 listopada.

Tak zwane „300+” w roku szkolnym 2021/2022 przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to jednorazowe wsparcie, o które mogą się starać rodzice niezależnie od swoich dochodów. Środki przeznaczyć można na zakup podręczników, zeszytów i sprzętów potrzebnych uczniom. Świadczenie dotyczy dzieci uczących się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

O „300+” mogą się ubiegać: matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa: rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski wciąż jeszcze można składać do 30 listopada, ale wyłącznie drogą elektroniczną. Złożyć je można za pośrednictwem serwisu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe.

Osoby, które złożą wniosek we wrześniu, październiku bądź listopadzie otrzymają wsparcie w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Decyzje oraz wszelkie zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

Szczegółowe informacje o tym jak złożyć wniosek znajdziesz na rządowej stronie internetowej.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl