Już są wstępne wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Są znane wstępne wyniki tegorocznego naboru do szkół ponadpodstawowych. Zakwalifikowani kandydaci powinni pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności i potwierdzeniu chęci nauki w miejscu, do którego są przyjęci. W rekrutacji  na rok szkolny 2022/2023 wzięło udział 6921 kandydatów. W postępowaniu rekrutacyjnym zakwalifikowano 5874 kandydatów.

Wstępne wyniki

Liczba kandydatów zakwalifikowanych %
Liceum Ogólnokształcące 3108 52,91
Technikum 2223 37,84
Branżowa Szkoła I stopnia 543 9,24
Razem 5874  

 

Najbardziej popularne były następujące oddziały:

Pełna nazwa szkoły Oddział
(profil/zawód)
Liczba osób na jedno miejsce
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino lingwistyczny 5,23
Technikum Informatyczne SCI w Szczecińskim Collegium Informatycznym D – Technik Programista 3,82
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino matematyczno-informatyczny 3,47
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino medyczno-farmaceutyczny 3,29
I Liceum Ogólnokształcące 1 b, biologiczno-medyczny 2,93
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino prawno-kulturowy 2,90
XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 1B – klasa medyczna – sekcja biologiczno-chemiczna 2,88
Technikum Organizacji i Zarządzania technik reklamy 2,62

 

Od 19 lipca do dnia 22 lipca do godz. 15:00, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić chęć przyjęcia. Należy dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, oryginał wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Szkoła może wymagać również innych dokumentów. Jeżeli kandydat, nie potwierdzi chęć nauki, to nie zostanie przyjęty, nawet jak był zakwalifikowany.

Ostateczne wyniki naboru właściwego będą 25 lipca 2022 r. do godz. 12:00.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W przypadku kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do żadnej z wybranych przez siebie szkół, 25 lipca 2022 r. na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty” dostępny będzie wykaz szkół, które nadal mają wolne miejsca. Rekrutacja będzie się odbywała bezpośrednio w szkołach – poza systemem elektronicznym.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl