Jakie zachodniopomorskie uczelnie znalazły się w rankingu „Perspektyw”?

14:25
rankingu
Źródło: PUM w Szczecinie / Facebook

W najnowszym rankingu „Perspektyw” znalazło się sześć uczelni z naszego regionu: pięć publicznych i jedna niepubliczna. Jakie miejsca zajęły?

Opublikowane w środę zestawienie przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Pod uwagę wzięto uczelnie, które miały przynajmniej dwa roczniki absolwentów.

W rankingu uwzględniono 31 wskaźników, które zgrupowano w 7 kryteriów: prestiż, absolwenci na ryku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia, oraz umiędzynarodowienie. Ranking Kierunków Studiów obejmuje 74 główne kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich. Oceniano także m.in. możliwość kontynuowania studiów na II stopniu, uprawnienia do nadawania stopnia doktora, umiędzynarodowienie oraz losy absolwentów na rynku pracy i ich zarobki.

Jakie miejsca zajęły zachodniopomorskie uczelnie publiczne w rankingu „Perspektyw”?

Najwyżej uplasował się Pomorski Uniwersytet Medyczny, zajmując 19. miejsce. Następnie na 39. pozycji znalazł się Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Na dalszych miejscach uplasowały się: Politechnika Koszalińska na 55. miejscu, Uniwersytet Szczeciński na 61. i Politechnika Morska na miejscu 73.

Na Politechnice Morskiej najwyżej ocenione zostały studia: transport, nawigacja i oceanotechnika. Pierwszy raz w rankingu została sklasyfikowana informatyka – debiutuje na miejscu 26 w kraju. Wyższe, niż ostatnio miejsca w swoich grupach zaliczyły także mechanika i budowa maszyn (20 miejsce) oraz geodezja i kartografia (9).

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ogólnopolskim zestawieniu uczelni akademickich wrócił na pozycję sprzed dwóch lat, zajmując 39. miejsce. Wśród 24 sklasyfikowanych uczelni technicznych tym razem zajął miejsce 12.

Uczelnia osiągnęła najlepszy wynik w grupie kryteriów ‘warunki kształcenia’. To, co wyróżnia ZUT, to duża dostępność wysokowykwalifikowanych pracowników naukowych i dydaktycznych oraz wysokie nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach składające się na potencjał naukowy Uczelni.

ZUT dobrze wypadł w zestawieniu, które jest nowością w tegorocznym rankingu, a dotyczy skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Znaczna ilość grantów uzyskanych w obszarze badania i rozwój zapewniła Uczelni dobre 29. miejsce.

W ogólnopolskiej klasyfikacji kierunków studiów najwyżej oceniono technologię chemiczną oraz mechanikę i budowę maszyn. Bardzo dobrze w rankingu wypadły kierunki techniczne: automatyka i robotyka, budownictwo, inżynieria chemiczna, mechatronika, transport, a w grupie kierunków przyrodniczych ochrona środowiska. Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne oceniono bardzo wysoko zarówno pod względem wysokości zarobków jak i perspektyw zatrudnienia absolwentów.

Pełna lista TUTAJ

ZPSB najlepszą uczelnią niepubliczną na Pomorzu Zachodnim

Kolejny rok z rzędu ZPSB została uznana najlepszą niepubliczną uczelnią wyższą na Pomorzu Zachodnim w rankingu „Perspektyw”. Jedną z najważniejszych kategorii rankingu (wartą aż 20% punktów) jest sytuacja absolwentów na rynku pracy. Brane pod uwagę są dwa czynniki: ich zatrudnienie i wynagrodzenie. ZPSB zdobyła w tych kategoriach odpowiednio 71.14 i 69.51 punktów na 100 możliwych, wyprzedzając w tej kategorii lidera rankingu – Akademię Leona Koźmińskiego (69.98 i 67.48).

W ogólnym rankingu uczelni niepublicznych „Perspektyw” Zachodniopomorska Szkoła Biznesu – Akademia Nauk Stosowanych uplasowała się na 36. miejscu w skali kraju.

Pełna lista TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl