Jak rozmawiać z dziećmi i uczniami na temat sytuacji w Ukrainie? MEiN przygotowało zestaw wskazówek i rekomendacji

W odpowiedzi na aktualną sytuacją w Ukrainie Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla nauczycieli i pedagogów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Znalazły się w niej rekomendacje i wskazówki dotyczące zarówno wsparcia polskich uczniów, jak również dzieci z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce. Pomoc ta dotyczy również dzieci, które dotrą do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą.

Przygotowany przez Ministerstwo zestaw wskazówek i rekomendacji ma wesprzeć nauczycieli i pedagogów szkolnych w rozmowie o emocjach uczniów oraz informowaniu o aktualnej sytuacji w Ukrainie. Materiał został podzielony na kilka części.

Dla uczniów

Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na korzystanie ze sprawdzonych źródeł informacji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości.

Dla uczniów z Ukrainy na co dzień przebywających w Polsce

W rozmowie z uczniami z Ukrainy, którzy na co dzień przebywają w Polsce, nauczyciele powinni uwzględnić m.in. ich potrzebę okazywania innych emocji oraz wzmacniać poczucie bezpieczeństwa. Istotna jest obserwacja dziecka pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ustalenie, czy dziecko i jego rodzina nie potrzebują pomocy.

Dla dzieci z Ukrainy, które trafią do szkoły w wyniku działań zbrojnych

Ponadto w materiale znalazły się także wskazówki dotyczące wsparcia z dzieci z Ukrainy, które trafią do naszego kraju w wyniku działań zbrojnych. Ważne, żeby pomimo bariery językowej, wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i ich rodzinami. Z punktu widzenia budowania poczucia bezpieczeństwa kluczowe będzie pełne włączenie tych uczniów w życie szkoły oraz środowiska lokalnego.

Oprócz tego samorządy otrzymały środki na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mogą być one przeznaczone na wsparcie dzieci przybywających z Ukrainy.

Zestaw wskazówek i rekomendacji znajdziesz TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl