Jak będzie wyglądała matura i egzamin ósmoklasisty w 2021 roku?

Do końca grudnia powinny być gotowe przepisy oraz aneksy do informatorów, dzięki którym będzie można przygotować się do nowych zasad. Egzamin ósmoklasisty i matura będą przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak do tej pory – według kryteriów określonych w podstawie programowej. Zmiany dotyczyć będę również arkuszy egzaminacyjnych.

Po przeprowadzonej analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów, a także ze względu na obecną sytuację epidemiczną, Minister Edukacji i Nauki uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej. Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

Jak zmienią się arkusze egzaminacyjne?

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostanie np. ograniczona liczba lektur obowiązkowych czy zmniejszona liczba zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza. Zmiany dotyczące egzaminu z matematyki będą odnosiły się m. in. do zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych czy zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania. Zdający w 2021 roku egzamin z języka obcego ósmoklasiści mogą liczyć na obniżony ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej.

Co zaś się tyczy maturzystów, zmniejszona zostanie liczba zadań do rozwiązania z matematyki na poziomie podstawowym przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzenia egzaminu. W przypadku przedmiotów na poziomie rozszerzonym – zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Co istotne, zmiany te będą dotyczyć egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl