Jak będzie wyglądał rok 2021/2022 w szkolnych placówkach? (wytyczne MEiN)

Choć wciąż jeszcze trwają wakacje, to nowy rok szkolny coraz bliżej. Znane już są  ustalenia Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z powrotem uczniów do szkół i panującą obecnie pandemią.

Nowe zasady zostały opracowane we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym i będą obowiązywać od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii.

W zaleceniach ogólnych znalazły się informacje dotyczące dezynfekcji, higieny, wietrzenia, stosowania maseczek ochronnych oraz zachowywania dystansu społecznego. Rekomendowane jest także szczepienie przeciw COVID-19 dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Zalecenia szczegółowe dotyczą:  

 • organizacji zajęć,
 • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
  gastronomii,
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

W wytycznych znalazły się także odnośniki do:

 • instrukcji mycia rąk,
 • instrukcji dezynfekcji rąk,
 • instrukcji prawidłowego zdejmowania maseczki,
 • instrukcji prawidłowego zdejmowania rękawiczek,
 • wykazu produktów biobójczych,
 • zaleceń w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Wszystkie wytyczne dostępne są TUTAJ. [PDF]

Środki bezpieczeństwa w każdej szkole i przedszkolu

MEiN wspólnie z RARS przekażą do szkół i przedszkoli środki bezpieczeństwa. Do szkół trafią stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku. Szczegóły dotyczące składania wniosków i przekazywania sprzętu zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej. Trafi do nich łącznie 100 tys. termometrów. Wysłane zostaną także rękawiczki, maseczki i płyn dezynfekujący.

Pakiety edukacyjne dla szkół

Po 20 sierpnia szkoły otrzymają pakiety edukacyjne. Będą to to filmiki edukacyjne, materiały informacyjne, przykładowe konspekty i scenariusze lekcji o zdrowiu opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MZ, GIS i konsultowane z Radą Medyczną.

Natomiast od 15 sierpnia ORE będzie prowadzić szkolenia dla kadry kierowniczej, specjalistów szkolnych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z interwencji kryzysowej i interwencji wychowawczej.

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędą się spotkania kuratorów oświaty z dyrektorami szkół, dyrektorów szkół z rodzicami oraz spotkania środowiska szkolnego z medykami. Kuratorzy oświaty zorganizują konferencje online skierowane do dyrektorów szkół, w których będą uczestniczyli przedstawiciele podmiotów leczniczych. Konferencje będą dotyczyły programu szczepień nastolatków.

Wrześniowe szczepienia w szkołach

Już od czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Uczniowie są szczepieni w punktach populacyjnych i powszechnych. We wrześniu będzie to możliwe w szkołach. Szkoła będzie mogła również zorganizować dowóz uczniów do punktu szczepień albo mobilna jednostka szczepień dojedzie do szkoły.

W pierwszym tygodniu września będzie prowadzony w szkołach tydzień informacyjny o szczepieniach. Odbędą się lekcje o zdrowiu oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W drugim tygodniu zostaną zebrane deklaracje od rodziców i wypełnione formularze ze zgodą, tak by w trzecim tygodniu września ruszyć ze szczepieniami uczniów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl