Hydrostrateg, czyli zarządzanie wodą za pomocą sztucznej inteligencji

09:05
Hydrostrateg
źródło: pexels.com

Hydrostrateg to program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie poprawy efektywności użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Na czele komitetu programu strategicznego jest dr hab. Inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT. Co wiemy o inicjatywie?

Hydrostrateg – długoterminowy projekt

Program został zaplanowany na 10 lat, a jego budżet sięga 800 mln złotych. Hydrostrateg obejmuje takie kierunki jak sztuczna inteligencja, która ma wspomagać lokalne wykorzystane wód, a także rozwiązania IT mające analizować retencje czy systemy monitoringu i przetwarzania danych opadowych w czasie rzeczywistym. Oprócz tego – w planach jest także uruchomienie systemów inteligentnego sterowania czy adaptacja miast do zmian klimatu pod kątem kształtowania tzw. inteligentnych błękitno-zielonych miast.

Zaawansowany program

Program wpisuje się w inteligentne specjalizacje takie jak „Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady” oraz „Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne”. W zespole jest lokalny ekspert – dr hab. inż. Piotr Sulikowski.

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Proponuje je Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a podstawą do ich przygotowania jest Krajowy Program Badań, który określa strategiczne kierunki rozwoju. Programy strategiczne dotyczą projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych – tłumaczy dr hab. inż. Piotr Sulikowski.

Realizacja programów przyczyni się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych oraz naukowych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju Polski.

Kim jest ekspert

Dr hab. inż. Piotr Sulikowski, prof. ZUT jest informatykiem i ekonomistą. Pracuje na Wydziale Informatyki. Prowadzi program mentoringowy dla najllepszych studentów uniwersytetu – „Szkoła Orłów”. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół sztucznej inteligencji i analityki biznesowej. Kieruje zespołem badawczym Customer Intelligence Research Group. Jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego. Kształcił się również na Uniwersytecie Stanforda oraz University College London. Zarządzał komercyjnymi projektami IT i B+R. Był ekspertem w obszarze nowych technologii i innowacji w Kancelarii Prezydenta RP. Od 2019 r. jest członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl