Granty na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Polic

Władze gminne i powiatowe pozyskały granty na dodatkowe zajęcia dla dzieci z Polic. Marszałek Olgierd Geblewicz podpisał umowę dotyczącą unijnego projektu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”. Łączna kwota wsparcia to ponad 300 tysięcy złotych.

Nawet 2,5 tysiąca dzieci i młodzieży z Polic będzie mogło wziąć udział w zajęciach wyrównawczych, rozwijających oraz warsztatach radzenia sobie ze stresem. Chęć ich organizacji zgłosiło już 90 szkół i placówek oświatowych z rejonu.

Walka ze skutkami pandemii koronawirusa w szkołach

Jak potwierdza Olgierd Geblewicz: „Pandemia nie oszczędza najmłodszych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przed uczniami i nauczycielami kolejny niełatwy egzamin z nauki zdalnej. Projekt obejmuje nie tylko dodatkowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. To także możliwość przeprowadzenia zajęć wyrównawczych czy rozwijających uzdolnienia”.

Szkoły objęte wsparciem w Gminie Police:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. T. Kościuszki, Police;
  • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego, Police;
  • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II, Police;
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Trzebieży;
  • Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie;
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskie-Curie, Police. 

Zorganizowane w nich zostaną dodatkowe zajęcia z języka polskiego, matematyki, biologii czy chemii, ale również zajęcia zawodowe, logopedyczne czy korekcyjno-kompensacyjne. Umowę dotacyjną podpisał wiceburmistrz Polic Maciej Greinert.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwsza inicjatywa tego rodzaju, której celem jest zwalczanie negatywnych skutków pandemii, które mają wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. W zeszłym roku do szkół i placówek oświatowych trafiło blisko 25 milionów złotych na zakup środków ochrony osobistej.

Więcej o projekcie unijnym „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” można przeczytaj na http://www.wws.wzp.pl.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl