Fundacja Eureka w nowej siedzibie

10:00
Fundacja Eureka

eureka9.jpg

Fundacja Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 29 października 2012 roku i zarejestrowana w sądzie w dniu 7 stycznia 2013 roku. Jej patronem jest prof. Jerzy Stelmach – uczony szczeciński, który w latach 2000-2011 − najpierw w Szczecinie, a następnie na terenie całej Polski, propagował interaktywne metody nauczania, polegające na poglądowym przedstawianiu powszechnie uznawanych za trudne do zrozumienia, prawd naukowych. Fundacja została utworzona przez grono przyjaciół profesora w uznaniu jego zasług dla popularyzacji i rozwoju nauki oraz z myślą o dalszym kontynuowaniu i rozwijaniu na wielu różnych płaszczyznach dzieła Profesora. Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, w szczególności poprzez: wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania; wspomaganie prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych w obszarze nauk przyrodniczych i technicznych, społecznych i humanistycznych; promocja nauki, a w szczególności nauk przyrodniczych i technicznych; poprzez edukację interaktywną, wspomaganie nauczania nauk przyrodniczych i technicznych; wspieranie uzdolnionej młodzieży; rozwijanie kontaktów i współpracy między uczelniami i organizacjami, w szczególności prowadzącymi edukację interaktywną; wspieranie rozwoju naukowego; działalność charytatywną; a także prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Aktualnie Fundacja opiekuje się utworzoną w 2002 roku przez jej Patrona wystawą „Eureka” oraz jej filiami „Eureką Ruchu” oraz „Astronomiczną Eureką”. Fundacja będzie kontynuować program Patrona polegający na konstrukcji 10 najpiękniejszych eksperymentów z fizyki w Szczecinie (obecnie istnieją trzy z nich: doświadczenie Cavendisha, wahadło Foucault oraz doświadczenie Younga) oraz innych interaktywnych eksponatów.

Program:

14.00 – dr Tadeusz Molenda – “Tu mieszkałem – tu zmieniłem” wspomnienie sylwetki prof. Jerzego Stelmacha

14.15 – prof. Mariusz P. Dąbrowski – “Eksperyment Cavendisha w Szczecinie a odkrycie fal grawitacyjnych”

14.45 – zwiedzanie wystawy “Eureka” i jej nowych pomieszczeń 

Źródło: Uniwersytet Szczeciński