Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. W Polsce od 2005 r. organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Obchodzony 8 lutego, ale do 31 marca szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne mogą organizować lokalne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, kampanii informacyjnych, konkursów), a następnie zarejestrować akcję i wziąć udział  w konkursie na najciekawszą inicjatywę. 

Dzień Bezpiecznego Internetu poświęcony jest świadomej obecności młodszych i starszych w sieci. Zgłaszane co roku inicjatywy stanowią okazję do wspólnego działania na rzecz przyjaznego i bezpiecznego środowiska online.

W ramach obchodów placówki mogą organizować swoje własne pomysły w postaci:

  • lekcji online lub na żywo
  • webinaru
  • gier, zabaw, quizów, konkursów
  • plakatów, komiksów
  • projektów z uczniami
  • filmów, piosenek.

Żeby zarejestrować swoją inicjatywę trzeba wypełnić formularz na stronie internetowej. Zgłoszenia można przesyłać do 31 marca. Na najciekawsze inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody!

Z roku na rok obchody Dnia Bezpiecznego Internetu zataczają coraz większe kręgi i angażują coraz więcej osób, co z kolei przekłada się na nasze bezpieczeństwo w sieci. W 2019 r. zgłoszono 3977 inicjatyw lokalnych, w 2020 r. – 4600 inicjatyw, a rok temu, w 2021 r. już 4960 inicjatyw. Tegoroczne inicjatywy można śledzić za pośrednictwem specjalnej mapy, która jest na bieżąco aktualizowana.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl