Dwa scenariusze dla Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin dał Centrum Edukacji Ogrodniczej trzy lata na wprowadzenie programu naprawczego. Jednocześnie miasto jest otwarte na możliwość przejęcia szkoły przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmniejszenie liczby osób, które rezygnują z nauki lub powtarzają klasę oraz zwiększenie liczby zdanych egzaminów maturalnych i zawodowych – to wytyczne, jakie znalazły się w programie naprawczym zaproponowanym przez szczeciński magistrat.

Wstępne ustalenia są oparte m.in. na propozycjach zaprezentowanych przez przedstawicieli CEO podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rady Miasta ds. Edukacji. Zgodnie z nimi, miasto ma odstąpić od łączenia CEO z Zespołem Szkół nr 2, pod warunkiem osiągnięcia obiektywnych wskaźników efektywności kształcenia w wyżej wymienionych obszarach.

Program naprawczy zostanie włączony jako załącznik do uchwały intencyjnej w sprawie połączenia Centrum Edukacji Ogrodniczej z Zespołem Szkół nr 2, która zostanie poddana pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Miasta.

Realizacja programu naprawczego w placówce nie zamyka możliwości jej przejęcia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miasto zadeklarowało, że podejmie wszelkie kroki, by pomóc w finalizacji tego procesu.

Autor: KR szczecin@infoludek.pl