Dom dla Absolwenta – rusza nabór wniosków

15:38
Mieszkanie

mieszkanie_glowna.jpg

Nabór wniosków w ramach programu „Dom dla Absolwenta” rusza 22 marca i potrwa do 22 kwietnia.

Nowy mieszkaniowy program miasta realizowany jest przy udziale Szczecińskiego TBS. Zakłada on wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych „pod klucz” mieszkań absolwentom uczelni wyższych. Celem pilotażowej edycji programu jest w pierwszej kolejności zachęcenie młodych specjalistów z zakresu informatyki do związania swojej kariery zawodowej ze Szczecinem.

Studenci informatyki należą do grupy najbardziej poszukiwanych w Szczecinie pracowników. Dlatego w pierwszej kolejności skierowaliśmy program właśnie do tej grupy. Jako miasto chcemy wyjść im naprzeciw, proponując takie warunki, by zechcieli związać się ze Szczecinem na stałe – mówił podczas konferencji prasowej Prezydent Miasta Piotr Krzystek. – Jeśli zainteresowanie programem będzie duże, to będziemy chcieli oddawać do użytku kolejne mieszkania. W przyszłości program będzie skierowany do absolwentów innych kierunków, na które będzie zapotrzebowanie. O wyborze kolejnej grupy zadecyduje analiza rynku pracy.

Program zakłada wsparcie absolwenta poprzez pokrycie przez Miasto połowy wkładu własnego wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Kwota partycypacji (tj. wkładu własnego) wynosi 30% kosztów budowy wybranego lokalu. Połowę tej kwoty (a więc 15%) pokryje Gmina Miasto Szczecin. Drugą część wpłacić powinien pracodawca lub sam absolwent. W zależności od powierzchni mieszkania kwoty gminnego wsparcia wahać się będą od ok. 22 tys. do 32 tys. zł.

Mieszkania, które zostaną przekazane absolwentom, znajdują się w przebudowanych i zmodernizowanych budynkach Szczecińskiego TBS przy ul. Chodkiewicza 8, 9. W ramach inwestycji powstało 58 pełnostandardowych mieszkań na wynajem, spośród których 12 jest przeznaczonych właśnie dla absolwentów.

– Pierwsza edycja programu dla absolwentów pokaże jakie jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie w naszym mieście. Mieszkania obecnej edycji programu są już gotowe. Trwają ich odbiory – zapowiedziała Prezes Szczecińskiego TBS Grażyna Szotkowska.

W ofercie znajdą się kawalerki i lokale 2 pokojowe o powierzchniach od ok. 37 m2 do 54 m2. Pozostałe lokale wynajęte zostaną partycypantom na zasadach ogólnych. Zakończenie inwestycji i wręczenie kluczy pierwszym najemcom planowane jest w maju bieżącego roku.

Umowy najmu Szczecińskie TBS zawrze na okres 3 lat z możliwością przedłużenia z osobą, która spełni jednocześnie poniższe warunki:

· jest absolwentem*,

· spełnia kryteria dochodowe gospodarstwa domowego, uprawniające do zawarcia umowy najmu mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS,

· w dniu podpisania umowy najmu lokalu nie dysponuje prawem do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta,

· w przypadku obcokrajowców – przedłoży wymagane prawem dokumenty potwierdzające możliwość zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej,

· złoży oświadczenie, że opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie.

*Absolwentami, w rozumieniu programu, są osoby, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia określonego profilu i nie ukończyły 30. roku życia. W roku 2016 oferta mieszkaniowa kierowana jest do absolwentów wyższych uczelni o profilu informatyka, w specjalizacjach poszukiwanych przez pracodawców prowadzących działalność bądź zamierzających rozpocząć taką działalność na terenie Szczecina. Z uwagi na zmieniające się trendy rozwoju biznesu, profil absolwentów uznanych w kolejnych latach za kluczowe w rozwoju Miasta może ulegać zmianom.

Wyboru najemców – na podstawie złożonych przez absolwentów wniosków – dokona komisja powołana przez Prezydenta Miasta, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin, organizacji przedsiębiorców skupionych w klastrze informatycznym, uczelni szczecińskich realizujących kształcenie informatyków, Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz radnych Rady Miasta Szczecin.

Wzór wniosku pobrać można ze strony internetowej www.stbs.pl lub w formie papierowej w siedzibie Spółki.

Wnioski wraz z załącznikami składać należy w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1.

W następnej kolejności Szczecińskie TBS zabezpieczy na potrzeby realizacji programu Dom dla Absolwenta kolejnych 18 mieszkań na budowanym Osiedlu Mieszkaniowym „Sienno” przy ul. Pelikana, Łącznej i Flaminga, na granicy Warszewa i Żelechowej. Planowane zakończenie inwestycji to IV kwartał 2016 roku.

Gmina Miasto Szczecin wspólnie ze Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego realizuje także inny program mieszkaniowy – skierowany do studentów. W roku bieżącym Dom dla Studenta będzie miał swoją trzecią edycję, w ramach której Szczecińskie TBS zabezpieczy kolejne 4 mieszkania z 19 miejscami dla żaków. Obecnie w wytypowanych dla studentów lokalach trwają prace remontowe, a Zarząd Spółki przygotowuje dokumenty dotyczące współpracy w ramach wspomnianego programu ze szczecińskimi uczelniami wyższymi.

Do tej pory w zasobie mieszkaniowym Szczecińskiego TBS funkcjonuje łącznie 10 mieszkań dla studentów z 40 miejscami.

W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości związanych z programem można kontaktować się z rzecznikiem prasowym Szczecińskiego TBS Tomaszem Owsikiem-Kozłowskim (tel. 691 22 12 02, rzecznik@zbilk.szczecin.pl).

Źródło: Urząd Miasta Szczecin