Dodatkowe punkty przy rekrutacji dla zaszczepionych dzieci? Jest odpowiedź miasta

Radni Marcin Biskupski i Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej oraz Michał Wilkocki z Bezpartyjnych wysłali do Prezydenta Szczecina interpelację dotyczącą dodatkowych punktów dla zaszczepionych dzieci podczas rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli.

W swoim piśmie radni zwracają uwagę, że „w Szczecinie gwałtownie rośnie liczba rodziców, którzy uchylają się od obowiązkowych szczepień swoich dzieci” i pytają, czy w związku z tym, miasto mogłoby przyznawać dodatkowe punkty zaszczepionym dzieciom (na podstawie zaświadczenia o szczepieniu dziecka) w procesie rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Krzysztof Soska, zastępca Prezydenta Szczecina. W swoim piśmie wymienił on kilka czynników, które uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych punktów dla zaszczepionych dzieci w procesie rekrutacji do publicznych żłobków i przedszkoli. Jednym z nich jest stanowisko radcy prawnego z 4 lutego 2019 roku, który analizował taką możliwość oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 26 października 2015 roku, który orzekł, że ustawa o opiece ma inne cele niż ustawa o zapobieganiu chorób zakaźnych (a przyznanie dodatkowych punktów za szczepienie miałoby na celu w istocie wyegzekwowanie obowiązku poddania dzieci szczepieniom).

Zastępca Prezydenta Szczecina zwraca też uwagę, że dodatkowe kryterium rekrutacji do przedszkoli publicznych określa Rada Gminy, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, nie ma dobrowolności w ich określeniu. Wskazuje też, że zgodnie z ustawą, do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy, więc Gmina nie jest uprawniona do zawężania tej grupy (na przykład poprzez wprowadzenie kryterium szczepienia, jako decydującego czynnika przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej). Soska przypomina też, że jeśli liczba kandydatów do przedszkoli przewyższy liczbę miejsc, Prezydent Miasta ma obowiązek pisemnego wskazania rodzicom innych placówek, które mogą przyjąć dziecko. „Zatem dziecko, które nie zostanie przyjęte do preferowanego przez rodziców przedszkola z uwagi na brak szczepień, zostanie przyjęte do innego wskazanego przez Prezydenta przedszkola. Dzieci niezaszczepione, tak czy inaczej będą uczęszczały do przedszkoli wraz z dziećmi zaszczepionymi” – konkluduje zastępca Prezydenta Szczecina.

Inną przeszkodą, na którą wskazuje Soska, jest fakt, że wprowadzenie kryterium szczepienia, wiązałoby się z przetwarzaniem danych wrażliwych, co zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, jest możliwe tylko w pewnych, ściśle określonych przypadkach.

Czy istnieje szansa na wprowadzenie tego dodatkowego kryterium w przyszłości? Krzysztof Soska wyjaśnił, że „mogłoby [ono – przyp. red.] zostać wprowadzone dopiero po zmianie przepisów prawa oświatowego, do czego zmierza Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza „Szczepimy – bo myślimy” (o możliwości składania podpisów pod tą inicjatywą w Szczecinie pisaliśmy TUTAJ).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl