„Człowiek i mikroorganizmy” – to hasło przewodnie Nocy Biologów 2021

Już 8 stycznia 2021 roku startuje kolejna edycja Nocy Biologów. Hasło przewodnie brzmi: „Człowiek i mikroorganizmy”, co oznacza, że tematyka nawiązuje do mikroorganizmów i ich wpływu na różne aspekty życia człowieka. Noc Biologów 2021 będzie realizowana online.

Celem wydarzenia jest popularyzacja nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką przyrodniczą. Interesujące pokazy, warsztaty oraz prelekcje rozbudzają ciekawość, a także  chęci do poznawania świata przyrody. Sama idea „Nocy Biologów” narodziła się na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, podczas licznych spotkań otwartych dla społeczności miasta i regionu.

noc biologów

Duże zainteresowanie tego typu wydarzeniami było zachętą do zorganizowania przedsięwzięcia na szerszą skalę, a mianowicie w całej Polsce. Propozycja została pozytywnie przyjęta przez Konferencję Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich, która powierzyła Wydziałowi Biologii UAM koordynację pierwszej 'Nocy Biologów’ w styczniu 2012 r.

Tegoroczna edycja, odbywa się po raz dziesiąty i rozpocznie się w piątek 8 stycznia 2021. W związku z tym w trzydziestu czterech ośrodkach naukowych na terenie całego kraju czeka ponad 400 interesujących wydarzeń. Aby zapoznać się z harmonogramem danego ośrodka, należy wejść na oficjalną stronę Nocy Biologów i wybrać interesującą nas placówkę.

Źródło: http://www.nocbiologow.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl