Brak konkretów w sprawie Rządowej Reformy Systemu Oświaty w Szczecinie

15:06

Dziś (11 października) odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Piotra Krzystka oraz Lidii Rogaś – dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta z dyrektorami szczecińskich gimnazjów.

Podczas spotkania, dyrektor Wydziału Oświaty szczecińskiego magistratu szczegółowo omówiła ostatnie zaprezentowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycje zmian polskiego systemu oświaty. Niestety, z uwagi na fakt, że wciąż brakuje zapisów, które konkretyzowałyby zapowiedzianą reformę oświaty, w dalszym ciągu wiele kwestii pozostaje niejasnych i nierozwiązanych.

Dyrektorzy szczecińskich gimnazjów, zostali zapoznani z możliwymi wariantami wprowadzenia zmian. Omówiono formy przekształcania i wygaszania szkół oraz reorganizacji kadr, a także zaprezentowano plan dalszych działań, związanych z przeprowadzeniem reformy na terenie Szczecina. Co ważne, wszystkie elementy, które zostały zaprezentowane przez Lidię Rogaś podczas dzisiejszego spotkania, z uwagi na brak przepisów wykonawczych, nie mogą być traktowane w kategorii rozwiązań ostatecznych i obowiązujących.

W spotkaniu udział wziął również prezydent Piotr Krzystek, który podkreślił, że pomimo złożoności tematu Miasto stara się wypracować optymalne rozwiązanie, które pozwoli na przeprowadzenie zmian w Szczecinie w sposób możliwie najmniej dotkliwy.

– Spotykamy się tu dziś po raz kolejny po to by wspólnie omówić czekające nas wyzwanie, jakim niewątpliwie jest zapowiedziana przez rząd kompleksowa reforma systemu oświaty w Szczecinie. Wciąż mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest zdecydowanie więcej niewiadomych niż konkretów – powiedział podczas spotkania prezydent Piotr Krzystek. –  Jednak już teraz wiemy, że niestety reforma nie obejdzie się bez bolesnych kosztów – również tych osobowych. Właśnie dlatego m.in. planujemy przygotować specjalny program przekwalifikowania nauczycieli, tak by jak najmniejsza liczba osób była zagrożona potencjalnymi zwolnieniami.

Prezydent po raz kolejny podkreślił, że najlepszą drogą do wypracowania optymalnych rozwiązań, jest dialog i współpraca całego szczecińskiego środowiska oświatowego. Wydział Oświaty UM Szczecin pozostaje otwarty na wszystkie sugestie płynące od dyrektorów, nauczycieli, a także od samych rodziców szczecińskich uczniów.

Z najważniejszych informacji przekazanych na dzisiejszym spotkaniu wynika, że w tej chwili trwają ostateczne prace nad opracowaniem nowej sieci szczecińskich szkół. Przed Zespołem ds. Reformy Oświaty także kolejne robocze spotkania ze szczecińskim środowiskiem oświatowym. Wszystko to ma na celu przygotowanie się do sprawnego wdrożenia zapowiedzianych zmian.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin