Akcja „Wszystkie kolory świata” UNICEF-u w czterech szczecińskich placówkach

Trwa właśnie szósta polska edycja światowego projektu „Wszystkie kolory świata”. W akcji uczestniczą cztery placówki ze Szczecina.

Celem projektu, który wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska, jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Ma ona pokazywać, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. Ponadto towarzyszy jej zbiórka środków na ratowanie życia dzieci w najuboższych krajach świata. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności w dotychczasowe edycje projektu „Wszystkie Kolory Świata” udało się pozyskać blisko 3,4 miliona złotych na ratowanie życia dzieci!

Etapy projektu

Projekt podzielony został na pięć etapów:

 • Edukacja o problemie szczepień dzieci na świecie – w oparciu o materiały dydaktyczne UNICEF, nauczyciele przybliżą uczniom sytuację ich rówieśników z innych części świata.
 • Podróż przez kontynenty – dzieci podczas zajęć, bądź w formie pracy domowej, wybiorą kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka. Zbiorą jak najwięcej informacji o geografii kraju, a także o jego mieszkańcach, zwyczajach, kulturze itp. Informacje te nie tylko wzbogacą ich wiedzę, ale posłużą im do przygotowania swojej laleczki.
 • Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o szablon dostarczony przez UNICEF, dzieci przygotowują swoje charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały.
 • Dzień Wszystkich Kolorów Świata – podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego na terenie placówki odbędzie się prezentacja laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecka, przekazując na ten cel darowiznę.
 • Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”– każda realizująca projekt placówka, będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej – Ambasador Dobrej Woli UNICEF dla zwycięskiej placówki.

Każda placówka, która przystąpiła do projektu, otrzymała dostęp do:

 • Przewodnika online po projekcie – zawierającego propozycje scenariuszy zajęć, ciekawe materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz wskazówki dotyczące realizacji każdego etapu projektu.
 • Plakatów promujących projekt, wykrojników do przygotowania laleczek oraz kartoników – tzw. „aktów urodzenia laleczki”. Zostaną one wysłane drogą pocztową po zakończeniu rejestracji do projektu.

Jakie placówki ze Szczecina przystąpiły do projektu?

 • Przedszkole Publiczne nr 9, Kostki Napierskiego 13, 70-783 Szczecin
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u, Emilii Plater 20, 71-632 Szczecin
 • Szkoła Podstawowa nr 41 z oddziałami integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza, św. św. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin
 • Zespół Szkół Szpitalnych w Szczecinie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl