Akademia Młodego Ekonomisty – bezpłatne zajęcia dla gimnazjalistów ze Szczecina

15:43

Jeszcze tylko do 30 września 2016 r. przyjmowane są zgłoszenia do zimowej edycji Akademii Młodego Ekonomisty, w której uczniowie gimnazjów doskonalą umiejętności przydatne na rynku pracy. Udział w programie jest bezpłatny, a patronat honorowy nad nim sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Akademia Młodego Ekonomisty (AME) to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej realizowany od dziewięciu lat. Inicjatywa ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcanie jej do większego zainteresowania się zagadnieniami ekonomicznymi. AME jest siostrzanym programem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie zwiększa się, dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to kompetencje, które powinniśmy rozwijać u gimnazjalistów – mówi dr Marcin Dąbrowski, dyrektor Fundacji.

Zajęcia w ramach Akademii Młodego Ekonomisty odbywają się w siedmiu ośrodkach akademickich: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu oraz na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Łódzkim, a także Uniwersytecie Szczecińskim. Semestr zajęć składa się z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania AME mają charakter interaktywny i realizowane są w formule dostosowanej do wieku uczestników. Pierwsza część – teoretyczna (wykłady) – prowadzona jest przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją. W drugiej części – praktycznej – każdy uczestnik ma okazję wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W najbliżej edycji przewidziano też zajęcia z zakresu zarządzania projektami, wahań koniunktury gospodarczej, finansowania działalności przedsiębiorstwa, a także autoprezentacji. Udział w spotkaniach potwierdzany jest wpisem do indeksów studentów AME. W Szczecinie cykl zajęć rozpocznie się 13 października, a zakończy – 8 grudnia br.

Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szansę zdobyć nagrodę i otrzymać dyplom laureata AME. Zaliczenie semestru uzyskują wszyscy studenci, który wezmą udział w co najmniej czterech spotkaniach.

Dodatkową wartością projektu są równoległe zajęcia dla rodziców i opiekunów młodzieży. Ich tematyka dotyczy w dużej mierze wychowania i kształtowania kompetencji społecznych oraz postaw przedsiębiorczych u młodzieży.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu Akademia Młodego Ekonomisty, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie www.gimversity.pl.

Źródło: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych