96 nowych miejsc w szczecińskich żłobkach. Nabór właśnie ruszył

Do szczecińskich żłobków wkrótce będzie mogło zostać przyjętych blisko stu  kolejnych najmłodszych mieszkańców. Ruszył bowiem nabór na miejsca stworzone dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowe miejsca zostały przygotowane w trzech placówkach: Żłobku nr 2 przy ul. K. Napierskiego 6c (40 miejsc), Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 (40 miejsc) oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11/12 (16 miejsc).

W rekrutacji mogą wziąć udział rodzice dzieci do lat 3, którzy mieszkają w Szczecinie i są osobami niepracującymi (bezrobotni, bierni zawodowo lub przebywający na urlopie wychowawczym) lub pracującymi, ale przebywającymi na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.

Jednym z głównych wymogów jest zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia lub powrót do pracy w ciągu trzech miesięcy (najpóźniej do końca kwietnia 2020 r.). Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim muszą natomiast zobowiązać się do powrotu do pracy w dniu rozpoczęcia opieki nad dzieckiem w placówce.

W przypadku tego naboru o przyjęciu dziecka do żłobka nie będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a ilość uzyskanych punktów. Pierwszeństwo mają rodzice lub opiekunowie prawni z niepełnosprawnościami oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych.

Rekrutacja na nowe miejsca jest prowadzona niezależnie od corocznych naborów do żłobków realizowanych w oparciu o elektroniczny system naboru, ale każdy rodzic musi być w nim zarejestrowany.

Wszystkie potrzebne dokumenty rodzicie powinni złożyć w siedzibie wybranego żłobka do 9 stycznia 2020 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, dzieci będą mogły zacząć uczęszczać do żłobków na początku lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać w Zespole Żłobków Miejskich w Szczecinie (ul. Śląska 54) oraz  TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl