8. edycja Projektu Edukacyjnego „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”

Pałac Młodzieży w Szczecinie, zaprasza uczestników będących członkami Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych do udziału w Projekcie Edukacyjnym „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”.

W ósmej edycji dzieci i młodzież wezmą udział w warsztatach wyjazdowych (24 października) do Rezerwatu Bielinek i na Wrzosowiska Cedyńskie w Cedyńskim Parku Krajobrazowym.

Warsztaty poprowadzi Pani Małgorzata Duda – licencjonowana przewodniczka po Szczecinie i Pomorzu, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Celem projektu jest m.in. przybliżenie informacji o Cedyńskim Parku Krajobrazowym, poznanie atrakcyjnych turystycznie i ekologicznie szlaków i miejsc w naszym województwie oraz historii ochrony ciekawych przyrodniczo i krajoznawczo terenów.

Adresatami Projektu są uczniowie szczecińskich jednostek oświatowych Gminy Miasto Szczecin, w których funkcjonują Szkolne Koła Krajoznawczo-Turystyczne zgłoszone do Pracowni Turystyczno-Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Szczecinie:

  • szkoły podstawowe,
  • szkoły ponadpodstawowe,
  • zespoły szkół,
  • ośrodki specjalne.

Placówka chcąca wziąć udział w Projekcie może zgłosić jedną grupę i nie może ona przekraczać 15 uczestników.

Rekrutacja do udziału w Projekcie

Do udziału w projekcie zakwalifikowane będą 3 pierwsze placówki, które prześlą kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem nr 1 dotyczącym przetwarzania Danych Osobowych do dnia 13 października 2022 r. na adres mailowy: konkursy@palac.szczecin.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą o przyjęciu do projektu nie decyduje data stempla pocztowego.

Organizacja warsztatów w ramach  Projektu

Wyjazd warsztatowy odbędzie się w dniu 24 października b.r. w godz. 8.30 -17.00. Zakwalifikowane placówki zostaną poinformowane o godzinie zbiórki i miejscu wyjazdu.

Lista zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie placówek będzie dostępna na stronie internetowej od dnia 14 października 2022 r.

Regulamin z kartą zgłoszenia dostępny TUTAJ.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych TUTAJ.

Organizatorzy: Urząd Miasta Szczecin oraz Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie – Pracownia Turystyczno-Ekologiczna.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl