24 miliony złotych dla ZUT, Akademii Sztuki i Politechniki Koszalińskiej

Trzy zachodniopomorskie szkoły wyższe otrzymają dofinansowanie z projektu realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie zostanie przyznane w ramach programu „Zintegrowane Programy Uczelniane”. Jest to projekt Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego tak, by mogło realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. – Wspieramy uczelnie nie tylko w zakresie podnoszenia kompetencji ich pracowników i studentów, ale także realizowanych przez nie programów, tak aby oferta polskich szkół wyższych mogła stać się odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i wyzwania nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy – mówił szef resortu nauki, Jarosław Gowin.

W ramach drugiej ścieżki konkursu do rozdysponowania było niemal 250 mln zł, a dofinansowanie zdobyło 28 szkół wyższych z całej Polski. Środki trafią do publicznych i niepublicznych szkół wyższych, które kształcą co najmniej 200, ale nie więcej niż 20 tysięcy studentów.

Na co zostaną przeznaczone środki?

Politechnika Koszalińska, która otrzymała prawie 12 mln zł dofinansowania, skoncentruje się na poszerzeniu oferty warsztatów, staży i praktyk studenckich.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przyznane środki w wysokości ponad 9 mln zł przeznaczy na podniesienie konkurencyjności w nauce i edukacji na arenie krajowej i międzynarodowej. Ma to nastąpić dzięki zintegrowaniu działań modernizacyjnych wszystkich aktywności uczelni (dydaktyki, badań naukowych, administracji, kadry zarządzającej, naukowej i dydaktycznej).

Natomiast Akademia Sztuki w Szczecinie za przyznane środki w wysokości prawie 3 mln zł zrealizuje kompleksowy projekt dla studentów Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów, Wydziału Sztuk Wizualnych i Wydziału Edukacji Muzycznej, a także dla kadry administracyjnej i zarządczej. Obejmuje on m.in. utworzenie trzech nowych laboratoriów (laboratorium przestrzeni wirtualnej, laboratorium gier komputerowych i laboratorium aplikacji mobilnych) oraz trzech nowych pracowni (technologii papieru i opakowań, typografii i kaligrafii, tkaniny artystycznej). – W ramach projektu zostaną zrealizowane również zadania mające na celu wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz podniesienie kompetencji kadry administracyjnej i zarządczej – mówi Wioleta Anders, specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Wnioski zachodniopomorskich uczelni zostały bardzo wysoko ocenione, o czym świadczą miejsca na liście rankingowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ZUT – 2 miejsce, Akademia Sztuki – 4 miejsce, Politechnika Koszalińska – 7 miejsce).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl