18 maja zostaną otwarte szczecińskie przedszkola publiczne i kilka żłobków

W najbliższy poniedziałek wznowią działalność kolejne szczecińskie żłobki i większość przedszkoli. W pierwszej kolejności do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki ze względu na konieczność powrotu do pracy.

Szczeciński magistrat poinformował, że od 18 maja br. zostaną otwarte prawie wszystkie przedszkola publiczne. Wyjątkami są filia Przedszkola Publicznego nr 51 oraz budynek Przedszkola Publicznego nr 72 funkcjonujący przy ul. Monte Cassino 31. Ich podopieczni zostaną przyjęci do placówek macierzystych.

Działalność wznowią także niemalże wszystkie oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych. Tutaj wyjątek stanowią placówki w SP nr 10, SP nr 13, SP nr 18, SP nr 24, SP nr 28, SP nr 39, SP nr 54 oraz SP nr 74 (w większości przypadków powodem jest brak zgłoszeń rodziców lub trwające prace remontowe).

Od 18 maja br. działalność wznowią kolejne żłobki publiczne: Żłobek nr 5 (ul. Kazimierza Królewicza 61) oraz Żłobek nr 9 (ul. Brytyjska 19). Z opieki będą mogły również skorzystać dzieci uczęszczające do grup stworzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (Żłobek nr 2, Żłobek nr 3, Żłobek nr 5, Żłobek nr 6 oraz Żłobek nr 7).

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, kolejne szczecińskie żłobki publiczne powinny wznowić działalność od 25 maja br.

Otwarcie placówek wymaga zachowania najwyższych środków ostrożności, bo chodzi o bezpieczeństwo nie tylko dzieci, ale także ich rodzin oraz pracowników poszczególnych jednostek. – Opracowano m.in. specjalne procedury postępowania związane z przyjmowaniem dzieci do żłobków i przedszkoli, ustaleniem zasad dotyczących wyżywienia czy też ograniczeniem liczby dostępnych zabawek – mówi Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta. – Ponadto jednostki zostały doposażone w niezbędne środki ochrony osobistej i odpowiedni sprzęt umożliwiający kontrolowanie stanu zdrowia osób w nich przebywających (termometry bezdotykowe).

W pierwszej kolejności do placówek przyjmowane są dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, osób realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa oraz pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych. W każdej grupie przedszkolnej będzie mogło być maksymalnie 12 dzieci. To oznacza, że może nie udać się zapewnić opieki wszystkim dzieciom.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl