1 września rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli

30 sierpnia odbędzie się spotkanie oświatowych związków zawodowych w celu wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie walki o wyższe wynagrodzenia nauczycieli w roku 2022. 1 września zaś rozpocznie się akcja protestacyjna nauczycieli. 

23 sierpnia w ministerstwie edukacji odbyło się posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Minister edukacji zaprosił na spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych oraz korporacji samorządowych. Propozycje przedstawione przez ministra (a właściwie brak konkretnych rozwiązań na rok 2022) nie usatysfakcjonowały związkowców. Chcą rozmawiać z premierem.

Szanowny Panie Premierze,

23 sierpnia 2022 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki (po ośmiu miesiącach) wznowił prace Zespół do spraw statusu zawodowego nauczycieli, z udziałem strony rządowej, korporacji samorządowych i reprezentatywnych związków zawodowych. Jednym z tematów były wynagrodzenia nauczycieli.

Z zaskoczeniem przyjęliśmy przedstawienie propozycji wzrostu wynagrodzenia nauczycieli w roku 2023, zamiast propozycji zwiększenia uposażenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,  których wynagrodzenie w wyniku nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela pozostało na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że tylko niewielka grupa nauczycieli została objęta podwyżką wynagrodzenia, natomiast przeszło 80 proc. nauczycieli ma „zamrożone” pensje.

Dlatego zwracamy się do Pana Premiera o spotkanie z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w możliwie jak najszybszym terminie, nie później niż do 10 września br.

[fragment pisma skierowanego do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego – Źródło: ZNP]

24 sierpnia Prezydium ZG ZNP postanowiło:

  • zorganizować i przeprowadzić ogólnopolską akcję informacyjną mającą na celu poinformowanie społeczeństwa o narastających problemach systemu edukacji;

  • ogłosić pogotowie protestacyjne we wszystkich ogniwach organizacyjnych Związku obejmujące m. in. oflagowanie i oplakatowanie zakładów pracy;
  • wystąpić do reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli z propozycją powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego.

 

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl