1 października rusza nabór do programu stypendialnego „Wybieram pielęgniarstwo”

W 2023 roku ponownie będzie można ubiegać się o stypendium w programie „Wybieram pielęgniarstwo”. Nabór wniosków ruszy 1 października. Grant ma być zachętą dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, by podejmować studia na tym właśnie kierunku. Urząd Marszałkowski przewidział wsparcie dla co najmniej 30 osób. W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 270 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane do 31 października. Składać je mogą studenci zamieszkujący województwo zachodniopomorskie, kształcący się na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w szkole wyższej z siedzibą na Pomorzu Zachodnim. Głównym kryterium przyznania grantu będzie liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Stypendium, które ma otrzymać co najmniej 30 osób, przyznane będzie na okres 9 miesięcy, od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku. Wyniesie 1 tys. zł brutto miesięcznie (rocznie to 9 tys. zł). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające wybranie kierunku pielęgniarskiego, realizowanie nauki zgodnie z planem studiów bez powtarzania roku czy korzystania z urlopów oraz uzyskaną liczbę punktów w procesie rekrutacji. Szczegóły dostępne są na stronie Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego.

Potrzeba kształcenia kadr pielęgniarskich cały czas jest ogromna. Szpitale borykają się z coraz większym brakiem pielęgniarek i pielęgniarzy. W zawodzie pracuje już tylko 60% z nich, a część woli zatrudnić się w ośrodkach prywatnych. Zdajemy sobie sprawię, że to stypendium nie rozwiąże systemowo kłopotu, ale trzeba podejmować wszelkie próby, aby odwrócić tę niekorzystną sytuację – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Program stypendialny „Wybieram pielęgniarstwo” dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo to efekt współpracy władz samorządu województwa oraz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz koszalińskiej i szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W 2022 roku z programu skorzystało 26 osób. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 234 tys. zł.

W województwie zachodniopomorskim w zawodzie pielęgniarskim można kształcić się na dwóch uczelniach. Naukę prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i koszalińska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl