1 marca startuje nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Od dnia 01 marca 2022r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także do klas 1 szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, na rok szkolny 2022/2023.


Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową. Szczegółowy informator dotyczący naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dostępny TUTAJ. Obwody szkół podstawowych miasta Szczecin znajdziesz TUTAJ. Dla dzieci spoza obwodu szkoły obowiązują osobne kryteria postępowania rekrutacyjnego, które znajdziesz TUTAJ.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKKRUTACYJNEGO:

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 01.03.2022 r. – 18.03.2022 r.
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16.08.2022 r. – 19.08.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 21.03.2022 r. – 08.04.2022 r.
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 22.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 15.04.2022 r. do godz. 15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 29.08.2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19.04.2022 r. – 22.04.2022 r.
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30.08.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 25.04.2022 r. do godz. 15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 31.08.2022 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 01.03.2022 r. – 18.03.2022 r.
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 16.08.2022 r. – 18.08.2022 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 07.03.2022 r.– 11.03.2022 r.
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 19.08.2022 r.– 22.08.2022 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 15.03.2022 r. godz. 12.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23.08.2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 28.03.2022 r. – 08.04.2022 r.
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 24.08.2022 r. – 26.08.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 19.04.2022 r. do godz. 15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 29.08.2022 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 20.04.2022 r. – 21.04.2022 r. do godz. 15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30.08.2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 • Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 22.04.2022 r. do godz. 15.00
 • Termin w postępowaniu uzupełniającym: 31.08.2022 r.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl