Wsparcie dla pracodawców i rodziców

WUP w Szczecinie przygotowuje się do zrealizowania dwóch ważnych projektów. Będą one związane z aktywizacją zawodową blisko 300 bezrobotnych osób. Pracodawcy będą mogli otrzymać nawet 30 tys. zł wsparcia na odpowiednie przygotowanie pracownika i/lub jego stanowiska pracy. Zaplanowana jest również refundacja kosztów pobytu dziecka w przedszkolu lub zapewnienia mu opiekunki. Pomoc to nawet 1200 zł na miesiąc. WUP w Szczecinie otrzymał wsparcie finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Współpraca z pozostałymi urzędami

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie będzie realizował te projekty w porozumieniu z powiatowymi urzędami pracy województwa zachodniopomorskiego. Aktualnie trwają przygotowania do rozpoczęcia dofinansowywanych projektów. Wsparcie dla mieszkańców i pracodawców będzie dostępne w II kwartale 2022 roku.

Wysokość dotacji

Instytucja na zrealizowanie tych dwóch pilotażowych projektów dostanie prawie 8 mln zł dofinansowania ze środków MRiPS. Dotacje pochodzą z konkursu „Stabilna praca – silna rodzina”. Jego cel to wypracowanie nowych sposobów, metod i narzędzi pomocy dla osób bezrobotnych, poszukujących pacy oraz pracodawców oferujących miejsca pracy. Mają to być nowe rozwiązania systemowe.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz powiedział, że: Wykorzystując dostępne fundusze budujemy włączający i przyjazny dla wszystkich region. Cieszę się, że proponowane i realizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy pilotażowe programy są wysoko oceniane zarówno przez władze rządowe, jak i instytucje unijne.

Wartościowy voucher

Warto dodać, że jeden z dofinansowanych przez ministerstwo projektów złożonych przez WUP „Voucher zatrudnieniowy” dostał. najwyższą kwotę dofinansowania w całym konkursie. Jej wysokość to 5 492 000 zł. W zakresie tego projektu pracodawcy z województwa zachodniopomorskiego będą mogli starać się o środki do 30 000 zł w formie „Vouchera zatrudnieniowego”.  Pracodawca będzie miał prawo do przeznaczenia tych środków na właściwego przygotowanie pracownika lub jego stanowiska pracy w zgodzie z określonym szerokim oraz elastycznym katalogiem kosztów. Stanowi to szansę dla co najmniej 133 osób bezrobotnych mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub w miastach średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze na stałe zatrudnienie.

Projekt będzie realizowany w porozumieniu z Powiatowymi Urzędami Pracy w: Białogardzie, Choszcznie, Drawsku Pomorskim, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Sławnie, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie i Wałczu.

Wsparcie finansowe może dostać minimum 83 pracodawców. O środki będzie można ubiegać się w określonych powiatowych urzędach pracy od maja lub czerwca 2022 roku

Wsparcie dla rodziców

W zakresie drugiego projektu „Aktywny Rodzic”, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przeprowadzi działania zbliżone do wykonywanych „Zachodniopomorskich Małych Skarbach”. Rodzice będą mogli otrzymać refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 5 w przedszkolu, żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub niani. Przewidywane maksymalne wsparcie to 1200 zł miesięcznie. Natomiast z pomocy rodzice będą mogli korzystać przez rok. Taka forma ma pomóc rodzicom znaleźć pracę i ją utrzymać.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej Przewoda mówi o tym, że: Staraliśmy się zaproponować działania, z jednej strony wychodzące naprzeciw potrzebom młodych rodziców, dla których brak możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem jest główną barierą w powrocie na rynek pracy. Pracodawcom chcemy zaproponować elastyczny instrument, który umożliwi pełne finasowanie wszelkich działań związanych z wdrożeniem do pracy osoby bezrobotnej. Cieszymy się z tak dużego i przychylnego odzewu ze strony Powiatowych Urzędów Pracy, które będę naszym kluczowym partnerem w pilotażu.

Wsparcie może uzyskać 136 osób bezrobotnych zarejestrowanych w 9 powiatowych urzędach pracy (w Białogardzie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Policach, Szczecinku, Świdwinie i Szczecinie).

Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim

Ostatni oficjalny komunikat GUS mówi o tym, że stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie zachodniopomorskim w listopadzie 2021 r. wyniosła 7,0% wobec 8,1% rok wcześniej. Na podstawie informacji z powiatowych urzędów pracy w grudniu 2021 r.), szacuje się że liczba bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim wynosi ok.  43 tys. osób.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl