Wojewoda zachodniopomorski podał statystyki programu „Rodzina 500+”

Z danych przekazanych przez wojewodę zachodniopomorskiego Tomasza Hinca wynika, że w naszym regionie program „Rodzina 500+” objął 106 010 rodzin, które przez trzy lata otrzymały łącznie wsparcie w wysokości 2 mld 660 mln zł. 

Dowiedzieliśmy się dziś również, że obsługą programu na Pomorzu Zachodnim zajmują się 494 osoby, a wnioski są zazwyczaj składane osobiście (tylko ok. 30% wpływa w formie elektronicznej).

Przedstawione dane wskazują, że liczba dzieci uprawnionych do otrzymania wsparcia po wejściu w życie ustawy, która gwarantuje przyznanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko do 18 roku życia, zwiększy się ponad dwukrotnie. Obecnie uprawnionych jest 142 tys. dzieci, a liczba wszystkich dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego w wieku do 18 roku życia to ok. 310 tysięcy.

Rodziny uprawnione do świadczeń wychowawczych:

  • Łączna liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze: 106 010 rodzin
  • Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko: 60 131 rodzin
  • Liczba dzieci, na które ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego: 192 272 dzieci
  • Liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na czworo dzieci: 1644 rodziny
  • Liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na pięcioro dzieci: 532 rodziny
  • Liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na sześcioro lub więcej dzieci: 263 rodziny
  • Liczba rodzin, która pobierała świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług: 218 rodzin
  • Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko: 5016 rodzin
  • Liczba rodzin niepełnych pobierających świadczenia wychowawcze: 9908 rodzin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl