W marcu rusza rekrutacja do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”

Pierwszego marca zacznie się kolejna rekrutacja do „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”. To szansa dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy w najbliższych miesiącach chcą wrócić do pracy. Rodzice mogą otrzymać nawet 1140 zł miesięcznie na opłacenie niani lub pobytu dziecka w żłobku. W lutym zostanie wprowadzona testowa wersja formularza.

Co to są Zachodniopomorskie Małe Skarby?

Inicjatywa Zachodniopomorskie Małe Skarby działa już od pięciu lat. Projekt jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Oferuje refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego lub pod opieką niani. Warunkiem otrzymania wsparcia jest powrót do pracy na przykład po urlopie macierzyńskim, czy rodzicielskim.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz stwierdza, że: Aby umożliwić rodzicom dzieci do lat trzech powrót do pracy, uruchomiliśmy nasz autorski projekt dofinansowany z funduszy unijnych „Zachodniopomorskie Małe Skarby”. To cenna pomoc, która ma ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci. Pomysł się sprawdził, a z finansowego wsparcia skorzystało do tej pory ponad 1600 osób. Wnioski o  refundację kosztów składały głównie mamy.

Możliwa refundacja kosztów opieki nad dzieckiem

Dzięki tej inicjatywie rodzice i opiekunowie dzieci do lat trzech mogą otrzymać miesięczną refundację pobytu dziecka: w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty wynoszą 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy można korzystać maksymalnie przez rok.  Wsparcie w jednym naborze otrzymać może 100 osób.

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy mogą skorzystać osoby z województwa zachodniopomorskiego, które należą do jednej z dwóch grup. Pierwsza grupa to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (również osoby na urlopie wychowawczym), pozostające poza rynkiem pracy z uwagi na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga grupa to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Szczególnie traktowane w rekrutacji są również osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. Otrzymają one 60 miejsc w projekcie. SSW obejmuje obecnie 74 gmin zachodniopomorskiego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy mające różnego rodzaju problemy społeczno-gospodarcze, takie jak między innymi brak dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

Gdzie składać wnioski?

Elektroniczny nabór formularzy jest możliwy na platformie internetowej dostępnej na stronie https://wup.witkac.pl  rozpocznie się 1 marca 2022 roku od godz. 8:00 i potrwa do 3 marca 2022 roku do godz. 15:30. Kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając formularz rekrutacyjny w systemie musi mieć aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy.

W rekrutacji szczególnie premiowani są rodzice z niepełnosprawnością lub posiadający dzieci z niepełnosprawnością.  Liczy się data wpływu wniosku. Kandydaci mają również obowiązek złożyć wydrukowane z systemu formularze rekrutacyjne i dołączyć wymagane załączniki. Wszystkie informacje dostępne są na stronie WUPna profilu programu na portalu Facebook .  Testowa wersja formularza do tej rekrutacji będzie udostępniona 23 i 24 lutego 2022 r. na stronie  https://wup.witkac.pl   (po zalogowaniu się na platformie internetowej).

Ogłaszana przez WUP w Szczecinie rekrutacja przeznaczona jest dla osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i chcą wrócić do pracy maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Osoby bezrobotne / bierne zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym) mają obowiązek podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie miesiąca od dnia umieszczenia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. W przypadku umieszczenia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego po złożeniu formularza rekrutacyjnego, uczestnik musi podjąć zatrudnienie w terminie maksymalnie miesiąca od momentu podpisania umowy udziału w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 31 marca 2022 r.  na stronie internetowej WUP w Szczecinie.

Wsparcie z Unii Europejskiej

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Cały budżet programu to 29,5 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl