Specjalny pakiet dla rodziców 6-latków

13:12
dzieci zabawa

kindergarten-504672_960_720.jpg

Ostatnia reforma systemu oświaty w Polsce, zniosła obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. Dziś, to właśnie rodzice podejmą decyzję, czy w zbliżającym się roku szkolnym 2016/2017 ich 6-letnie dziecko rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, będzie uczęszczało do oddziału „0” działającego przy szkole czy też pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.

Wielu rodziców ma jednak wątpliwości dotyczące tego, jaka droga będzie najlepsza dla ich dziecka. Chcąc je rozwiać, Urząd Miasta przygotował specjalny pakiet rozwiązań. Dzięki niemu, rodzice najmłodszych mieszkańców Szczecina, będą mogli m.in. zapoznać się z opiniami specjalistów, zobaczyć jak funkcjonują szczecińskie szkoły podstawowe oraz sprawdzić jak jest sprawowana opieka nad najmłodszymi uczniami w szkole.

Szczecińskie szkoły podstawowe są dobrze przygotowane na przyjęcie zarówno 6-, jak i 7-latków. Ten niewątpliwie ogromny atut, pozwala nam dziś śmiało zachęcać rodziców do tego, aby swoje pociechy posyłali właśnie do I klasy. Jednocześnie szanujemy to, że jest to indywidualna decyzja każdego opiekuna dziecka 6-letniego – powiedział prezydent Piotr Krzystek. 

Pakiet rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, wprowadzony w odpowiedzi na obawy i oczekiwania, które wyrażali rodzice 6-latków, to konkretne działania, które mają na celu podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta możliwie najlepszej opieki.

W pakiecie znalazły się między innymi takie rozwiązania jak:

• serwis WWW dedykowany rodzicom 6-latków,

• materiały informacyjno-promocyjne,

• Dni Przedszkolaka i Dni Otwarte organizowane w szkołach podstawowych,

• spotkania ze specjalistami,

• czat dla rodziców,

• organizacja punktów konsultacyjnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

Decyzją prezydenta miasta Szczecin, w odpowiedzi na oczekiwania rodziców wyrażone w ankiecie przeprowadzonej w dn. 29 I – 5 II br., wprowadzone zostają również:

• całodzienne wychowanie i opieka dla dzieci 6- i 7-letnich w formie oddzielnych świetlic,

• opieka organizowana podczas dni wolnych od zajęć (ferie, wakacje),

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas pierwszych,

• pakiet nieodpłatnych dodatkowych zajęć dla najmłodszych (10 godzin/tyg. na każdy oddział kl. I),

• pakiet adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych,

• Serwis 6-latka,

• Zwiększenie zatrudnienia specjalistów: pedagogów i logopedów.

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące pakietu rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, w tym m.in.: wyniki ankiet, harmonogram dni otwartych szkół podstawowych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, znajdują się w serwisie www.6latki.szczecin.pl.

Źródło: Urząd Miasta Szczecin