Rusza policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

11:56
droga do szkoły

W poniedziałek tj. 2 września rozpocznie się nowy rok szkolny i jak co roku, ruszy policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. Policjanci pojawią się przy szkołach, by pomóc najmłodszym bezpiecznie przejść przez jezdnię, przypomnieć im o obowiązujących na drodze zasadach oraz by zwrócić uwagę zmotoryzowanych na to, że po ulicach porusza się dużo więcej dzieci, należy zatem zachować szczególną ostrożność i czujność.

Mundurowi będą bacznie przyglądać się  zachowaniu kierujących poruszających się w rejonie placówek oświatowych. Kontrolować będą prędkość pojazdów, stan trzeźwości kierujących, a także sposób przewożenia dzieci. Zgodnie z kodeksem drogowym dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu należy przewozić w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym, bez względu na długość trasy.

Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na zachowanie kierowców w przy  przejściach dla pieszych, szczególnie w okolicach szkół. Będą także sprawdzać, czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Działania „Bezpieczna droga do szkoły” poprzedzono kontrolami infrastruktury drogowej w rejonie szkół i przedszkoli. Policjanci na terenie całego województwa zachodniopomorskiego sprawdzali stan oznakowania dróg w rejonie placówek oświatowych, weryfikowali czy znaki drogowe umieszczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy nie są zniszczone i są czytelne dla użytkowników dróg. Wszelkie uwagi zostały przekazane zarządcom dróg.

Od września rozpoczną się także spotkania  z uczniami szkół podstawowych o tym co na drodze wolno i jak postępować by cało i zdrowo dotrzeć do celu. Rozmowa o obowiązujących przepisach nie jest zwykłą lekcją, lecz praktyczną nauką dobrych nawyków i umiejętności rozpoznawania zagrożeń

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl