„Rodzina 500+” – ostatni etap przygotowań

15:00
Rodzina 500 plus

bon_opiekunczy-1.jpg

Rządowy program wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2016 roku. Od tego momentu będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia. W Szczecinie w tym celu przygotowano siedem punktów przyjmowania dokumentów.

Świadczenie otrzymają rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pieniądze zostaną przyznane niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko.

Świadczenie zostanie również przyznane na pierwsze dziecko (jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł lub 1200 zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W przypadku złożenia wniosku w okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 1 lipca 2016 roku rodzice otrzymają pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Wypłaty świadczenia będą realizowane jak najszybciej, ale urząd postara się o to, aby wszystkie osoby, które złożą wniosek w pierwszych trzech miesiącach programu otrzymały pieniądze w lipcu z przysługującym im wyrównaniem. Dzięki temu rodzice będą mogli spokojnie wybrać termin złożenia wniosku, nie muszą robić tego już na początku kwietnia.

Do obsługi programu skierowane zostanie 55 osób (27 zatrudnionych na umowę o pracę, 24 z PUP, 4 zatrudnione na umowę zlecenie).

Miejsca przyjmowania wniosków:

• Główny Punkt przyjmowania wniosków

ul. Śląska 54

Godziny otwarcia: 10 – 18

 

• Szczecińskie Centrum Świadczeń

ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12

Godziny otwarcia: 7:30 – 16

 

• Główny punkt na Prawobrzeżu

ul. Rydla 38 (w sąsiedztwie Filii UM)

Godziny otwarcia: 9 – 17

 

Dodatkowe punkty:

• Siedziba Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ

ul. Strzałowska 9

Godziny otwarcia: 9 – 17

 

• Siedziba Strefy Płatnego Parkowania

al. Wojska Polskiego 105

Godziny otwarcia: 9 – 17

 

• Lokal pozyskany z zasobów ZBiLK

ul. Kaszubska 30

Godziny otwarcia: 7:30 – 16

 

• Szczecińskie Centrum Świadczeń Prawobrzeże

ul. Krzemienna 42B

Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30

 

We wszystkich punktach przygotowane są już stanowiska do obsługi interesantów. Pracownicy zatrudnieni do przyjmowania wniosków są przeszkoleni z zakresu obsługi programu.

Wnioski pocztą lub przez internet

Wypełnione wnioski można również przesłać pocztą na adres: Szczecińskie Centrum Świadczeń, ul. Bł. Wincentego Kadłubka 12, 71-521 Szczecin.

Wnioski można również złożyć przez Internet. Najwygodniejszą drogą będzie bankowość elektroniczna. Do programu przystąpiło 18 banków (Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.)

Osoby, które są klientami tych banków i korzystają z serwisów transakcyjnych będą mogły wypełnić i złożyć wniosek za ich pośrednictwem – bez potrzeby wychodzenia z domu. To rozwiązanie nie wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Wnioski będzie można również składać za pośrednictwem zewnętrznych serwisów: Empatia, PUE ZUS; oraz ePUAP. W tym przypadku wymagany jest jednak podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Na obsługę programu w 2016 r. Szczecin otrzyma około 2,4 mln zł (2 % otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze). Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie nowych pracowników do obsługi zadania, wynajem i wyposażenie pomieszczeń przyjmowania wniosków.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się w prezentacji załączonej do tej wiadomości.

Źródło: Szczecińskie Centrum Świadczeń