Nawet 1140 złoty miesięcznie dla rodziców w ramach „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”

Kolejne 260 osób przed szansą na zdobycie wsparcia z „Zachodniopomorskich Małych Skarbów”. To ważna informacja dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy w najbliższych miesiącach planują powrócić do pracy. Mogą otrzymać nawet 1140 zł miesięcznie na opłacenie niani czy pobytu dziecka w żłobku. Jest decyzja Zarządu Województwa o kontynuowaniu programu. Jeszcze w sierpniu ruszy kolejna rekrutacja.

We wtorek, 2 sierpnia 2022 r. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przedłużeniu realizacji programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie do końca grudnia 2023 r. (pierwotnie miał zakończyć się 31 sierpnia 2023 r.). Zwiększył się także budżet programu.

Nasz autorski projekt dofinansowany ze środków unijnych sprawdził się. Zwiększamy budżet „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” o ponad 4,1 mln zł, umożliwiając tym samym kolejnym rodzicom z Pomorza Zachodniego skorzystanie z tego wsparcia. To cenna pomoc, która ma ułatwić pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowywaniem dzieci – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Przypomnijmy. Z pomocy „Zachodniopomorskich Małych Skarbów” rodzice mogą korzystać już od pięciu lat. Projekt z powodzeniem realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, oferując refundację kosztów pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego czy niani. Warunek otrzymania wsparcia jest jeden – trzeba powrócić do pracy np. po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim.

Kto może skorzystać z programu?

Dzięki „Skarbom” opiekunowie dzieci do lat trzech mogą starać się o miesięczną refundację pobytu dziecka: w żłobku do 1140 zł, klubie dziecięcym do 760 zł, u opiekuna dziennego do 1140 zł oraz niani do 1140 zł. Kwoty te stanowią 95% miesięcznego dofinansowania. Z pomocy takiej można korzystać maksymalnie przez rok.

Zgodnie z przyjętymi zasadami z pomocy „Skarbów” mogą korzystać osoby z woj. zachodniopomorskiego, które zaliczają się do jednej z dwóch grup. Pierwsza to osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym), pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat trzech. Druga to osoby pracujące, opiekujące się dziećmi do lat trzech, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Rekrutacja

Rekrutacja do kolejnego naboru w programie ma rozpocząć się 29 sierpnia 2022 r. od godz. 8 i potrwa do 31 sierpnia br. do godz. 15.30. Elektroniczny nabór formularzy prowadzony będzie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej tutaj. Co ważne kandydat do projektu, w dniu rozpoczęcia rekrutacji, wypełniając formularz rekrutacyjny w systemie musi posiadać aktualny dokument potwierdzający status na rynku pracy. WUP w Szczecinie planuje także uruchomić wersję testową formularza – szczegóły na stronie internetowej.

Szczególne preferencje w rekrutacji mają także osoby zamieszkujące i/lub powracające do pracy na terenie Specjalnej Strefy Włączenia. W tej rekrutacji mają szansę na 156 miejsc w projekcie. SSW obejmuje obecnie 74 gmin naszego województwa. Wsparciem w ramach SSW objęte są gminy borykające się z różnego rodzaju problemami społeczno-gospodarczymi, w tym m.in. brakiem dostatecznej infrastruktury i usług opiekuńczych, wspierających rodziców.

W rekrutacji w sposób szczególny premiowani będą rodzice z niepełnosprawnością bądź posiadający dzieci z niepełnosprawnością. Liczy się również data wpływu wniosku. Kandydaci będą też zobowiązani złożyć wydrukowane z systemu formularze rekrutacyjne oraz dołączyć wymagane załączniki.

Ogłaszana przez WUP w Szczecinie rekrutacja skierowana jest do osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i planują powrócić do pracy maksymalnie do 30 listopada 2022 r. Osoby bezrobotne / bierne zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) są zobowiązane do podjęcia zatrudnienia w terminie maksymalnie miesiąca od dnia umieszczenia dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana 30 września br.  na stronie internetowej WUP w Szczecinie.

Projekt „Zachodniopomorskie Małe Skarby” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 6.6. Programy zapewnienia zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Cały budżet programu to po zmianach ponad 33,7 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl