Czy Szczecin może zostać „Miastem Przyjaznym Dzieciom”?

Marek Krupiński – Dyrektor Generalny UNICEF Polska opowiada nam o wyjątkowym, międzynarodowym programie, który ma na celu zagwarantowanie najmłodszym mieszkańcom miasta jak najlepszych warunków do życia i rozwoju, a także aktywizowanie dzieci do brania czynnego udziały w życiu miasta. Kto najbardziej może skorzystać na programie i czy Szczecin ma szanse na tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom”?

W 2018 roku UNICEF Polska zainaugurował program „Miasto Przyjazne Dzieciom”. Na czym on polega?

Marek Krupiński UNICEF: „Miasto Przyjazne Dzieciom” jest to program UNICEF oparty o podstawową zasadę kierowania się zawsze dobrem dziecka. W ten sposób chcemy wesprzeć samorządy w realizacji w praktyce Konwencji o prawach dziecka. Ośrodki realizujące program podejmują zobowiązanie by być Miastem Przyjaznym Dzieciom, czyli takim, które dba o swych najmłodszych obywateli, jest świadome ich potrzeb i praw. Stara się również zagwarantować im optymalne warunki życia i rozwoju zdając sobie sprawę jak ogromny wpływ na ukształtowanie dorosłego człowieka ma dzieciństwo.

Pierwszym takim miastem była Gdynia. Jak wygląda to teraz w Polsce i na świecie?

MK: Na całym świecie program działa od ponad 20 lat. Obecnie jest implementowany w 48 krajach i ponad 4000 miast, m.in. w Paryżu, Londynie, Kolonii, Aberdeen czy Quebecu. Pierwszym ośrodkiem miejskim w Polsce, który wziął udział w pilotażowym programie była Gdynia. Od tego czasu do programu dołączyło kilka polskich miast np. Kraków, Poznań czy Sopot. Program ten jest coraz bardziej popularny, co nas cieszy, ponieważ wiemy, że jego realizacja przekłada się na realne podnoszenie jakości życia dzieci.

Z czym wiąże się udział w programie „Miasto Przyjazne Dzieciom”?

MK: Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” obejmuje zaplanowanie i wdrożenie działań na rzecz dzieci, służących poprawie jakości ich życia oraz wieloaspektowemu rozwojowi zarówno pod względem zdrowotnym, edukacyjnym, jak i społecznym. Program opiera się na trzech filarach: zaangażowaniu samorządu (przeprowadzenie zmian wewnątrz struktur administracyjnych), zaangażowaniu dzieci (bezpośrednie włączenie dzieci w życie miasta) oraz zaangażowaniu partnerów (włączenie lokalnej społeczności w budowę środowiska przyjaznego dzieciom). Dzięki udziałowi w programie, polskie miasta mają szansę stać się jeszcze bardziej przyjazne dzieciom.

Czy dołączając do programu, miasto może liczyć na Państwa wsparcie?

MK: Jak najbardziej! Miasto może liczyć na wsparcie merytoryczne. UNICEF z każdym miastem należącym do programu współpracuje indywidualnie. Przez cały okres trwania programu UNICEF służy swoją wiedzą i doświadczeniem, prowadzi szkolenia i spotkania z przedstawicielami miasta. Warto dodać, że udział w programie jest bezpłatny. Koszty ponoszone przez miasto obejmują działania na rzecz programu i na rzecz dzieci, które samorząd określa samodzielnie. Z kolei koszty związane z materiałami i szkoleniami realizowanymi przez UNICEF ponosi UNICEF Polska.

A czy widzi Pan w tym programie jakieś wady?

MK: Nie wiem, czy nazwałbym to wadą programu, ale z pewnością jest to proces długofalowy. Zakłada on wieloletnią perspektywę działań na rzecz dzieci, przy czym każde kolejne lata umożliwiają podejmowanie zadań o szerszym zasięgu czy „szytych” pod potrzeby miasta. Realizacja programu wymaga więc planowania, prowadzenia ustrukturyzowanych działań i wytrwałości. Jego efekty z punktu widzenia dzieci, miasta i lokalnej społeczności są jednak warte zaangażowania. Dodatkowo miasto, które uzyska tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom” dołącza do międzynarodowej sieci, która pozwala m.in. na wymianę dobrych praktyk.

Czy Szczecin może wziąć udział w programie?

MK: Zachęcamy wszystkie miasta do udziału w programie. Program ten, ze względu na swój szeroki zasięg i kompleksowość, przynosi wymierne korzyści dla wszystkich jego uczestników. Rozwija politykę społeczną miasta, podnosi poziom zaufania społecznego i wzmacnia wizerunek miasta. Z kolei dzieciom umożliwia realne uczestnictwo w życiu miasta, podejmowanie decyzji dotyczących najmłodszych czy poszerzenie wiedzy o prawach dziecka. Nie zapominajmy też o partnerach, dla których udział miasta w programie może pomóc w budowie strategii CSR na rzecz lokalnej społeczności, wzmocnić wizerunek czy wypromować lokalne przedsiębiorstwa.

Jak zatem można się zgłosić do programu?

MK: Zgłoszenia w imieniu miasta dokonuje włodarz. Formalne zgłoszenie do programu następuje poprzez wysłanie listu włodarza miasta oraz formularza zgłoszenia na stronie unicef.pl/wspolpraca/miasto-przyjazne-dzieciom. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat programu możliwe jest drogą mailową: miasta@unicef.pl lub telefonicznie: 22 568 03 34. Pracownik UNICEF Polska z pewnością udzieli szczegółowych informacji.

UNICEF Polska dla Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl