Na Głębokim i Arkonce montują „punkty odniesienia”

14:39

Na Arkonce i na Głębokim pojawią się nowe tablice (nazywane „punktami odniesienia”), które mają pomóc rodzicom w odnalezieniu dziecka.

Choć na upały jeszcze musimy poczekać, to z pewnością na szczecińskich kąpieliskach pojawią się tłumy plażowiczów z dziećmi. Aby zwiększyć komfort odpoczynku, pilotażowo na Głębokim i Arkonce zostaną zamontowane specjalne tablice, które mają być punktami odniesienia w przypadku zagubienia się dziecka. Tego typu rozwiązania sprawdziły się już w miejscowościach położonych w pasie nadmorskim.

Na Głębokim ustawione zostaną dwie tablice, na Arkonce trzy. Każda z nich ma inną grafikę i jest oznakowana inną literką oraz symbolem. Dzięki temu łatwiej można zlokalizować ustalone wcześniej miejsce.

Obecnie tablice są montowane na Głębokim, a jutro rozpocznie się ich montaż na Arkonce (będą umiejscowione przy budynku ratowników, przy placu zabaw oraz przy basenie sportowym).

Koszt wszystkich tablic wyniósł około 8 tysięcy złotych brutto.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie