Dzień logopedy w Szczecinie

09:30
Dzień logopedy 2016

dzien-logopedy-szczecin-1.jpg

Zachodniopomorskie Centrum Słuchu i Mowy Medincus zaprasza dzieci i rodziców na dwudniowe obchody dnia logopedy zorganizowane pod hasłem: Logopedia – Diagnoza, Terapia, Rozwój.

Dzień logopedy obchodzimy w naszej placówce już drugi raz i widzimy, że cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. Dzięki temu, że nasza placówka rozrosła się o kolejne gabinety, zdecydowaliśmy się zwiększyć w tym roku liczbę uczestników, a także podzielić obchody na dwa dni przeznaczone na badania dla dzieci oraz zajęcia edukacyjne dla dorosłych – mówi dr n. med. Anna Dąbrowska – Kierownik Zachodniopomorskiego Centrum Słuchu i Mowy, specjalista w zakresie audiologii i foniatrii.

Pierwszy dzień przeznaczyliśmy na bezpłatne badania słuchu i konsultacje logopedyczne dla dzieci – zapraszamy na nie przede wszystkim rodziców z dziećmi, które mają problemy z mówieniem, koncentracją, skupieniem uwagi, słuchaniem i słyszeniem. Drugi dzień wypełnią wykłady i warsztaty dla rodziców i opiekunów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą wpierania harmonijnego rozwoju dziecka.

Program:

03.03.2016, Badania:

9:00 – 18:00 przesiewowe badania logopedyczne, badania słuchu i konsultacje

04.03.2016, Wykłady/warsztaty:

14:00-14:50 Przedszkolna wymówka – o tym jak powinno mówić dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

15:00-16:20 Na starcie potrzebne wsparcie! – wczesna interwencja logopedyczna oraz terapia psychomotoryczna, jako metody wspierania rozwoju mowy u dzieci.

16:30- 17:10 Słyszę, ale nie słucham… – czym są zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego

Ze względu na duże zainteresowanie, organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację zarówno na badania, jak i na wykłady – tel. + 48 91 455 33 00 lub e-mail: rejestracja.szczecin@csim.pl

Źródło: Centrum Słuchu i Mowy Medincus