Zapisz się na warsztaty integracyjne, które odbędą się w ramach XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych

Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Szczecina na niezwykłe warsztaty wspierające, inspirujące organizacje pozarządowe oraz rozwijające kreatywność, które odbywają się w ramach XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych!

Warsztaty integracyjne – które mają na celu zawiązanie relacji wśród osób współpracujących z NGO, bądź zainteresowanych nawiązaniem kontaktu z szczecińskimi organizacjami pozarządowymi odbędą się w ramach XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, oparty o szereg gier i zabaw, w tym w środowisku naturalnym (lasy, parki) i z zastosowaniem metod outdoor education. Uczestnicy spotkań dzięki takim aktywnościom będą mieli możliwość poznać się lepiej, zawiązać relacje, usprawnić między sobą komunikację, dowiedzieć się czym zajmują się poszczególni przedstawiciele NGO i omówić możliwe formy współpracy oraz nakreślić cele i plany na przyszłość.

Prowadząca – Katarzyna Libaszewska

Warsztaty inspirujące do działania – czyli spotkania skierowane do seniorów oraz dla NGO działających na rzecz seniorów. Zajęcia będą miały na celu przekazanie wiedzy i inspirowania NGO działających na rzecz seniorów w zakresie pracy z seniorami oraz ich aktywizacji. Podczas warsztatów przedstawiciele organizacji senioralnych oraz ich odbiorcy wypracują gotowe scenariusze do prowadzenia zajęć w swoich siedzibach dopasowane do swoich potrzeb.

Prowadząca- Marcelina Błaszczyk

Warsztaty „Pokochaj wolontariat” – spotkania te skierowane będą do szkolnych kół wolontariackich, mieszkańców Szczecina oraz innych zainteresowanych w celu zwiększenia świadomości o potrzebach lokalnych NGO, możliwościach wspierania oraz czerpania satysfakcji ze wsparcia działań na rzecz lokalnej społeczności. Zajęcia mają na celu przedstawienie dobrych stron stawania się wolontariuszem. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się czym jest wolontariat, w jaki sposób można współpracować, jaki to ma wpływ na nasze życie, rozwój i zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się, że wolontariat może funkcjonować w każdej dziedzinie życia i może być ukierunkowana zarówno w kierunku ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Prowadząca – Monika Wawrzyniak

TERMINY SPOTKAŃ:

Warsztaty integracyjne

 • 21.05.2024- godzina 10:00 – Puszcza Wkrzańska
 • 28.05.2024- godzina 10:00 – Puszcza Wkrzańska
 • 04.06.2024- godzina 10:00 – Puszcza Wkrzańska
  Zapisy: 694 601 122

Warsztaty inspirujące do działania

 • 21.05.2024- godzina 12:00 – Okolice jeziora Głębokiego
 • 28.05.2024- godzina 12:00 – Okolice jeziora Głębokiego
 • 04.06.2024- godzina 12:00 – Okolice jeziora Głębokiego
  Zapisy: 694 601 122

Warsztaty „Pokochaj wolontariat”

 • 11.06.2024 – godzina 12:00 – Prawobrzeże, okolice jeziora Dąbie
 • 13.06.2024 – godzina 12:00 – Prawobrzeże, okolice jeziora Dąbie
 • 18.06.2024 – godzina 12:00 – Prawobrzeże, okolice jeziora Dąbie
  Zapisy: 694 601 122

Wydarzenie realizowane w ramach XVII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych. 
ORGANIZATORZY: Gmina Miasto Szczecin, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS, Fundacja Sektor 3, Stowarzyszenie Media Dizajn

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl