Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia sporządziło wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Letnie wypoczynki dla dzieci i młodzieży będą możliwe odbyć się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Konieczne jest ograniczenie ryzyka zakażenia wśród uczestników wypoczynku oraz kadry. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne sanitarne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.

Zostały one podzielone na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Baza wypoczynku

Organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna pod adresem. Właśnie tutaj rodzice w łatwy i szybki sposób sprawdzą wiarygodność organizatora (kolonii, obozu), który musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)

Dokument tutaj: Wytyczne GIS, MZ i MEN

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl