wkrótce 56. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT

Wydarzenie odbędzie się między 21 a 29 kwietnia 2022 roku. Jego motto to DOBRO. Najważniejszą mocą istniejącego od 1966 roku w Szczecinie Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT jest połączenie tradycji z odwagą młodych twórców, organizatorów festiwalu i artystów.

Skąd taka nazwa?

Nazwa KONTRAPUNKT przez cały czas jest aktualna. Oznacza ona kompozytorską techniką polegającą na prowadzeniu kilku samodzielnych linii melodycznych w zgodzie z określonymi zasadami harmonii oraz rytmu. Drugie jego znaczenie to powieść „Kontrapunkt” Aldousa Huxleya. Jeden z bohaterów mówi w niej, że: „istotą nowego sposobu patrzenia jest różnorodność. Różnorodność oczu i rozmaitość oglądanych widoków. Każdy ze swego punktu widzenia dostrzega inną postać zjawiska – odmienny pokład rzeczywistości”.

Oba te przykłady bardzo dobrze pokazują ideę i klimat KONTRAPUNKTU. Jest to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie artystyczne. Jeden z największych i najstarszych w Polsce festiwali teatralnych. Najważniejsza jest tutaj kreatywna konfrontacja na wielu poziomach i w różnych przestrzeniach.

Interdyscyplinarny festiwal sztuki

Festiwal łączy w sobie różne style artystyczne. Jest również wydarzeniem międzynarodowym i zderzeniem kultur. W konkursie o prestiżowe nagrody biorą udział zespoły zawodowych teatrów repertuarowych i niezależnych, offowych. Częścią festiwalu są KONTRAteksty, stanowiące obszerny, interdyscyplinarny program towarzyszący. Poza propozycjami teatralnymi na festiwalu występują muzyka, literatura, film, sztuki wizualne oraz performance. Formą sztuki jest również idea Spotkania. Łączy ono wszystkie pozostałe elementy festiwalu.

Od wielu lat w festiwalu są obecne również działania KONTRABANDY, czyli zespołu młodych adeptów sztuki. Pomagają oni przy organizacji przedsięwzięcia oraz tworzą rozmaite akcje uliczne.

Organizatorzy są przyzwyczajeni do trudnych warunków

Organizatorzy festiwalu nauczyli się żyć i pracować w kryzysie, w pandemii i jej kolejnych falach, przy ograniczeniach, jakie powodują. Już potrafią organizować festiwale hybrydowe, w dystansie, w sieci. Podchodzą do tego z dystansem. Jednak aktualna sytuacja na świecie sprawia, że całe wydarzenie staje pod znakiem zapytania. Wojna z Ukrainą. Napływ uchodźców. Inflacja i wzrost kosztów. Wszystko to utrudnia organizację festiwalu, jednak jego twórcy nie zamierzają rezygnować.

Są przygotowani na prezentowanie teatru z zachowaniem dystansu fizycznego, czy online. Nie rezygnują jednak z doświadczeń, jakie daje żywe przedstawienie. Festiwal ma być świętem, ma stawiać pytania, zachwycać, pocieszać i chronić przed nieszczęściem. Wybierają to, co najlepsze, konfrontują dzieła z ich twórcami, organizują spotkania i tworzą festiwalową wspólnotę. Jednak najważniejsze jest to, żeby troszczyć się o teatr i dawać nadzieję na lepszą przyszłość. Właśnie taki ma być 56 Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.

MOTTO PRZEGLĄDU: DOBRO

W 2019 roku organizatorzy postanowili, że trzy kolejne edycje KONTRAPUNKTU chcą poświęcić transcendentaliom. Są to wszystkie te wartości, które wykraczają poza, pobudzają do dyskusji, zadawania pytań, krytyki oraz do deklarowania poglądów. Naczelne i najbardziej doskonałe (wg Platona) idee: Prawda – Dobro – Piękno są podstawą myśli humanistycznej na wiele stuleci. Stanowią zachętę do odwiecznego dyskursu filozoficznego, ciągłego obalania i budowania. Organizatorom zależało na tym, aby odwołanie do tych wartości nie było trywialnie i nieszczere. W 2020 roku pandemia wymusiła odwołanie festiwalu. Po kilku miesiącach organizatorzy stworzyli prolog do tego wydarzenia. Prawda była bardzo dobrym punktem do dyskusji o teatrze. Język teatru dokumentalnego był najważniejszym elementem w tym ograniczonym święcie teatru.  Podczas 55. przeglądu we wrześniu 2020 Prawda stała się pojęciem, wokół którego toczyły się wszystkie rozmowy. Triada jest początkiem. Wyznacza szerokie pole do dyskusji i przemyśleń. Zachęca zgromadzonych twórców do wspólnej pracy. Ułatwia selekcję spektakli spośród wszystkich zgłoszeń. Obecnie trwa wojna w Europie. Dobrem trzeba się dzielić. Natomiast logika wojny i zła jest straszna.

Twórcy budują program 56. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT wokół wartości, jaką jest Dobro. U Władysława Stróżewskiego czytamy: „Obserwujemy nieodwracalny bieg zdarzeń, w którym życie oddają najlepsi z nas. Widzimy narastające od czasu do czasu fale międzyludzkiej , bezmyślnej nienawiści i przypływy niczym nieokiełznanego barbarzyństwa, niszczącego najwspanialsze wytwory ludzkiego geniuszu. Niekiedy dzieje się to w imię tak czy inaczej rozumianego dobra. Tragizm sytuacji polega wówczas na tym, że równoważne wartości zwierają się w starciu, z którym przynajmniej jedna musi zostać zniweczona”.

Jest to bardzo mocne nawiązanie do dzisiejszych czasów. Migranci na granicy, pandemia, umniejszanie wartości. To są wyzwania dla współczesnego teatru. Program na pobudzać do dyskusji i je pokazywać.

 ZMIANA: JEDEN NURT KONKURSOWY

W tej edycji festiwalu organizatorzy wprowadzili zmianę nawiązującą do tradycji rozpoczętej przez Zygmunta Duczyńskiego, reżysera, twórcę Teatru Kana. Brał on udział w organizacji Przeglądu Teatrów Małych Form w 1995 roku. Jest on odpowiedzialny za rozszerzenie nazwy festiwalu o pojęcie „kontrapunktu” i o zasadę, że do konkursu zostaną zaproszone zarówno teatry dramatyczne, jak i lalkowe czy offowe. Po latach, w 2017 roku został wyłoniony samodzielny nurt off. Trafił do konkursu. Po jakimś czasie wyszło na to, że rozdzielenie teatru offowego od „nurtu głównego”, zmniejsza wartość każdego z nich. Zarówno z punktu widzenia twórców, jak i jurorów. Mniejszy budżet, gorsze warunki, mniejsze sale, dużo mniejsze nagrody. Krytycy nie dali się przekonać możliwością zaprezentowania czegoś nowego na KONTRAPUNKCIE i walorami promocyjnymi. Dlatego planowany jest powrót do wcześniejszych założeń. Nie ma już żadnych podziałów. Jest jeden konkurs.

56. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT

Konkurs – spektakle oceniane przez Publiczność oraz Jury

KONTRAteksty – wydarzenia towarzyszące

21 KWIETNIA 2022 | CZWARTEK

17.00 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 2a

            „Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

18.30 | Galeria Jagiellońska 86 | KONTRAteksty

            Wernisaż „Dobro w plakacie. Z kolekcji Pigasus Polish Poster Gallery Berlin”

20.00 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 1a

            „Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

 1. 21.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

22 KWIETNIA 2022 | PIĄTEK

17.00 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 1b

            „Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

18.30 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 1

            „Biblia: Próba” | Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu | 105’

18.30 | Aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I | Konkurs | Ścieżka 2

            „Klub” | Teatr Collegium Nobilium w Warszawie & TR Warszawa | 120’

21.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Oficjalne otwarcie 56. PTMF KONTRAPUNKT

            Wernisaż plakatów Aleksandry Ziętali „Z kartoteki grafika”

 1. 30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty | wstęp wolny

            Koncert Budyń & Chango „Ukryte Do Wiadomości” | 75’

21.30 | Teatr Kana | Konkurs | Ścieżka 2b

            „Robot” | Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie | 60’

22.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

23 KWIETNIA 2022 | SOBOTA

17.00 | Pałac Młodzieży | Konkurs | Ścieżka 1+2

            „Rewolucja, której nie było” | Teatr 21 & Biennale Warszawa | 105’

19.30 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 2

            „Biblia: Próba” | Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu | 105’

19.30 | Aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I | Konkurs | Ścieżka 1

            „Klub” | Teatr Collegium Nobilium w Warszawie & TR Warszawa | 120’

22.00| Dom Skandynawski | KONTRAteksty

            „Surströmming i inne katastrofy” | Gieno Mientkiewicz & Przyjaciele | 60’

22.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

24 KWIETNIA 2022 | NIEDZIELA

15.00 | Plac Adama Mickiewicza (za Muzeum Narodowym w Szczecinie)

            Wyjazd kontrapunktowych autobusów do Goleniowa

17.00 | Goleniowski Dom Kultury | Konkurs | Ścieżka 1

            „Grimm” | Teatr pod Fontanną w Poznaniu | 70’

17.00 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 2

            „Byk” | STUDIO teatrgaleria w Warszawie , Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Fundacja Teatru

            Śląskiego „Wyspiański” w Katowicach, Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu | 90’

20.00 | Teatr Współczesny | Konkurs | Ścieżka 1

            „Byk” | STUDIO teatrgaleria w Warszawie , Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, Fundacja Teatru

            Śląskiego „Wyspiański” w Katowicach, Instytut im. J. Grotowskiego we Wrocławiu | 90’

 1. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

25 KWIETNIA 2022 | PONIEDZIAŁEK

17.00 | Pałac Młodzieży | Laureat The Best OFF | KONTRAteksty

            „Uwaga” – instalacja performatywna | Teatr o.de.la w Rzeszowie | 40’

17.00 | Malarnia – Scena Teatru Współczesnego | KONTRAteksty

            „Nadbagaż” | Monodram Karoliny Miłkowskiej-Prorok (Gorzów Wielkopolski)| 60’

19.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 1+2

            „Kobieta i życie” | Wrocławski Teatr Współczesny & Partnerzy | 90’

21.00 | Malarnia – Scena Teatru Współczesnego | KONTRAteksty

            „Nadbagaż” | Monodram Karoliny Miłkowskiej-Prorok (Gorzów Wielkopolski) | 60’

 1. 22.00 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

26 KWIETNIA 2022 | WTOREK

17.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 1

            „a.y.l.a.n.” | Teatri i Qytetit – Gjilan, Kosovo | 60’

18.30 | Dom Kultury „13 Muz” | KONTRAteksty

            „Kawałki drewna, czyli żywot Kwaska” | Fundacja pod Sukniami, monodram Romka Zańko | 60’

20.00 | Teatr Lalek Pleciuga | Konkurs | Ścieżka 2

            „a.y.l.a.n.” | Teatri i Qytetit – Gjilan, Kosovo | 60’

20.00 | Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera | KONTRAteksty

            „Król Skinów” –  audioperformens dokumentalny | Pegazy Zarazy (Szczecin) | 60’

 1. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

27 KWIETNIA 2022 | ŚRODA

17.00 | Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie | KONTRAteksty

            „Korowód w bluesie. Mandala” | Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego w Szczecinie | 120’

17.00 | Scena Antygrawitacji | Konkurs | Ścieżka 2

            „IV RP Snów” | Sztuka Nowa w Warszawie | 60’

18.00 | Podziemna Scena Teatralna Stowarzyszenia Kamera | KONTRAteksty

            „Król Skinów” – audioperformens dokumentalny | Pegazy Zarazy (Szczecin) | 60’

20.00 | Scena Antygrawitacji | Konkurs | Ścieżka 1

            „IV RP Snów” | Sztuka Nowa w Warszawie | 60’

 1. 21.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

28 KWIETNIA 2022 | CZWARTEK

13.00 | Pałac Młodzieży | KONTRAteksty

            Benefis Janusza Krzymińskiego | 120’

17.00 | Pałac Młodzieży | Konkurs | Ścieżka 2

            „Maszyna” | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy | 75’

17.00 | Teatr Kana | KONTRAteksty | #solidarnizukrainą

            „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu” | Teatr Kana w Szczecinie | 80’

19.30 | Pałac Młodzieży | Konkurs | Ścieżka 1

            „Maszyna” | Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy | 75’

21.00 | Łąka Kany | KONTRAteksty | wstęp wolny

            Koncert „Szczecińskiej Trzynastki” – Orkiestry Dętej Domu Kultury „13 Muz” | 30’

21.30 | Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich | Konkurs | Ścieżka 1+2

            „Epitafium błazna” (spektakl plenerowy) | Kolektyw Kejos we Wrocławiu | 45’

 1. 22.30 | Łąka & Piwnica Kany | KONTRAteksty

            Punkty sporne: nieformalne rozmowy teatralne (w formule long table)

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

29 KWIETNIA 2022 | PIĄTEK

18.00 | Teatr Lalek Pleciuga / 13 Muz | KONTRAteksty

            Dyskusja „Dobro” | 120’

20.30 | Łąka Kany

            Ogłoszenie wyników 56. PTMF KONTRAPUNKT

            Projekt „Post scriptum”

21.00 | Łąka Kany | Klub Festiwalowy | KONTRAteksty | wstęp wolny

            Jacek Kleyff w Orkiestrze Na Zdrowie | 60’

            Punkty bezsporne: klub festiwalowy

 1. 22.00 | Piwnica Kany | KONTRA teksty

            Jam Session Szczecin Classic

Organizatorzy mogą wprowadzić zmiany w programie. Godziny rozpoczęcia spektakli również mogą się zmieniać, co wynika z rytmu festiwalu.

Bilety

Sprzedaż biletów:

 • on-line: bilety.fm
 • stacjonarne punkty sprzedaży:

– Punkt Obsługi Klienta bilety.fm, Zamek Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, wejście I

– Centrum Informacji Turystycznej, pl. Żołnierza Polskiego 20 (szklany pawilon w Alei Kwiatowej)

Miejsca festiwalowe

 • Punkt Informacyjny Festiwalu: Centrum Informacji Turystycznej, pl. Żołnierza Polskiego 20 (szklany pawilon w Alei Kwiatowej)
 • Dom Kultury „13 Muz” w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2
 • Teatr Współczesny w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3
 • Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie, pl. Teatralny 1
 • Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Piastów 7
 • Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie, pl. św.św. Piotra i Pawła 4/5
 • Piwnica & Łąka Kany, pl. św. św. Piotra i Pawła 4/5
 • Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34
 • Scena Antygrawitacji, ul. Jodłowa 25
 • Dom Kultury „Krzemień” w Szczecinie, ul. Krzemienna 10
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 2
 • Dom Skandynawski, ul. Monte Cassino 6 (wejście od pl. Odrodzenia)
 • Podziemna Scena Teatralna Kamera, al. Jana Pawła II 17 (wejście od ul. Mazurskiej)
 • Galeria Jagiellońska 86, ul. Jagiellońska 86

Serwis internetowy: www.kontrapunkt.pl

SPEKATKLE KONKURSOWE

 1. „IV RP Snów”, Sztuka Nowa w Warszawie
 2. „a.y.l.a.n.”, Teatri i Qytetit – Gjilan, Gjilan, Kosovo
 3. „Biblia: Próba”, Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
 4. „Byk”, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie
 5. „Epitafium błazna”, Kolektyw Kejos we Wrocławiu
 6. „Grimm”, Teatr pod Fontanną w Poznaniu
 7. „Klub”, Teatr Collegium Nobilium w Warszawie & TR Warszawa
 8. „Kobieta i życie”, Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich & Partnerzy
 9. „Maszyna”, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
 10. „Rewolucja, której nie było”, Teatr 21 & Biennale Warszawa
 11. „Robot”, Unia Teatr Niemożliwy w Warszawie

SKŁAD JURY

– Joanna Klass – niezależna kuratorka i producentka kreatywna sztuk performatywnych w Polsce i na arenie międzynarodowej.

– Aleksandra Łukaszewicz – doktor habilitowana w dziedzinie nauk o kulturze, doktor filozofii, zajmuje się filozofią sztuki i kultury oraz estetyką filozoficzną, wykładowczyni Akademii Sztuki w Szczecinie.

– Tamara Trunowa – reżyserka.

NAGRODY:

– GRAND PRIX, czyli Wielka Nagroda Publiczności w wysokości 10 000 zł, ufundowana przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Nagrody przyznawane przez jurorów nurtu konkursowego przeglądu:

– Nagroda Główna Jury w wysokości 10 000 zł

– Nagroda Rady Miasta Szczecin w wysokości 5000 zł

– Nagroda im. Kazimierza Krzanowskiego 3000 zł

– Nagroda im. Zygmunta Duczyńskiego w wysokości 5000 zł ufundowana przez Marszałka

  Województwa Zachodniopomorskiego

– Wyróżnienia – 4000 zł

KONTRAteksty (wydarzenia towarzyszące)

 1. „Dobro w plakacie. Z kolekcji Pigasus Polish Poster Gallery Berlin” (wystawa)
 2. Dyskusja „Dobro”
 3. „Kawałki drewna czyli żywot Kwaska”, Fundacja pod Sukniami, monodram Romka Zańko
 4. „Korowód w bluesie. Mandala”, Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego w Szczecinie
 5. „Król Skinów” – audioperformens dokumentalny, Pegazy Zarazy, Szczecin
 6. „Nadbagaż”, Monodram Karoliny Miłkowskiej-Prorok (Gorzów Wielkopolski)
 7. „Surströmming i inne katastrofy”, Gieno Mientkiewicz & Przyjaciele (Szczecin, Warszawa)
 8. „Uwaga” – instalacja performatywna, Teatr o.de.la w Rzeszowie
 9. „Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu”, Teatr Kana w Szczecinie
 10. Budyń & Chango „Ukryte Do Wiadomości”
 11. Jacek Kleyff w Orkiestrze Na Zdrowie
 12. Jam session Szczecin Classic
 13. Koncert „Szczecińskiej Trzynastki” – Orkiestry Dętej Domu Kultury „13 Muz”
 14. Nowe wystawy stałe w Muzeum Narodowym w Szczecinie
 15. Punkty sporne – nieformalne rozmowy o teatrze (w formule long table)
 16. Punkty bezsporne – klub festiwalowy

a także…

-działania happeningowe i promocyjne w przestrzeni miasta – KONTRAbanda

– codzienny Dziennik Festiwalowy Tomasza Domagały: www.domagalasiekultury.pl

– codzienna Gazeta Festiwalowa „Koń z Trapunktu”

– festiwalowe koszulki oraz torby (sklep on-line): www.t-shirt.pl

KONTRAPUNKT
Fot. KONTRAPUNKT
KONTRAPUNKT
Fot. KONTRAPUNKT
KONTRAPUNKT
Fot. KONTRAPUNKT
KONTRAPUNKT
Fot. KONTRAPUNKT
KONTRAPUNKT
Fot. KONTRAPUNKT
KONTRAPUNKT
Fot. KONTRAPUNKT

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl