Trwa nabór na ławników sądowych. Zostań jednym z nich!

Chcesz zostać ławnikiem sądowym? Właśnie ogłoszono nabór. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca br.

Jak podaje Urząd Miasta Szczecin, aby zostać ławnikiem sądowym należy spełnić szereg wymagań, w tym m.in.:

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • od ponad roku być zatrudnionym lub zamieszkiwać w Szczecinie,
  • mieć ukończone 30 lat, ale nie więcej jak 70 lat,
  • posiadać wykształcenie średnie.

Kto może dokonać zgłoszenia?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

  • prezesi właściwych sądów,
  • stowarzyszenia,
  • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
  • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Warto pamiętać, iż dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Odpowiednie dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin, pok.159 (prawe skrzydło) w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 91-42-45-226 lub 91-422-24-36.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2018 roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl